کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگ

کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگ
نگارنده:  دکتر سعیدیان طبسی و مهندس کیان احمدی آذری
لینک دانلود: http://www.4shared.com/file/224375097/b5db9e/83_online.html

2 دیدگاه

پاسخ دهید