آخرین مدل سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS)

این آخرین مدل موقعیت یابی در خشکی و آب است در این مدل بعضی از عملکردهای اضافی قطب نما را حذف کردند. (این عملکردها موقعیت شما را از طریق کاربر traingalation و موقعیت bearing مرتبط با ترکیب در روی نقشه توپوگرافی نشان میدهد. م) مدل GPS کامپیوتر کوچکی است که میتواند اطلاعات مسیر خود را در آن ثبت کنید. این دستگاه برای بازگشت مجدد به مسیر به شما کمک میکند یا مسیر و جهت را مشخص میکند.

با فشار دکه شناسایی مدل GPS، طول و عرض جغرافیایی را تا ۳۲۸ فوت (m9/99) به شما نشان میدهد. این مدل سیگنالهای ماهواره ای نوستار ۲۴ (راهنمای ارتش آمریکا) را دریافت میکند.

برای موقعیت یابی، مدل GPSباید سیگنالهای حداقل سه مدار ماهواره ای را دریافت کند. دقت و صحت مدل GPSمحدود شده است. انتقال سیگنال برای GPSعمومی کمتر از دقت GPSنظامی است. با باتری کار میکند و عملکرد آن محدود است. در نوک کوه و ته دره و فضای بسته کار نمیکند.

قطب نمای سیلوا مدلی از GPSاست.             ساج-گستر

قبل از اینکه از اتومبیل دور شوید موقعیت اتومبیل را به نام ماشین من وارد GPSکنید. موقعیت ماشین در حافظه GPSضبط و بررسی میشود. حالا شما میتوانید به پیاده روی و گردش بروید. عصر همان روز میتوانید کمپ را برپا کنید و موقعیت کمپ را به نام موقعیت ۱ وارد GPSکنید.

روز بعد شما از کمپ خارج شده و به گردش خود ادامه دهید. عصر همان روز زمان برگشت به کمپ موقعیت ۱ را به GPSوارد کنید و بر روی LCDمسیر کمپ را به شما نشان میدهد. روز بعد شما میخواهید به ماشین خود برگردید بنابراین کلمه ماشین من را وارد GPSکرده و GPSبر روی مانیتور، مسیر برگشت به سمت شمال را نشان میدهد.

GPSسیلوا امکان نمایش ۷۹ مکان مختلف را دارد.

برای بازگشت، جای اتومبیل را بپرسید. جایی که باید آن را دنبال کنید به شما میگوید.

ساختار قطب نمای GPSسیلوا

GPSسیلوا یک هدایت گر دسته ای است که از سنسورهای هدایت گر الکتریکی ساخته شده است. ازطریق سنسورهای مغناطیسی، قطب نمای GPSسیلوا مسیر حرکت شما را نشان میدهد. قطب نمای GPSمسیر حرکت و موقعیت ما را نسبت به نقطه اولیه نشان میدهد. این ساختار شما را در هر نقشه ای هدایت میکند. حتی اگر طول و عرض جغرافیایی یا سیستم گرید در نقشه مشخص شده باشد.

این قطب نما مسیر حرکت و مسافت را به شما میگوید. قطب نما جهت حرکت را به صورت یک پیکان بر روی LCDنشان میدهد. میتوان از قطب نما هنگام خاموش بودن GPSاستفاده کرد.

طول عمر باتری: ۵ ساعت استفاده مداوم

نوع باتری: ۶ AAآمپری، Ni-Cd(نیکل و کادمیوم) AA6 آمپری یا ۱۲۷ ولت ورودی)

ضد آب است و بر روی آب شناور میماند.

حافظه: حافظه ۷۹ مکان مختلف

ثبت تاریخ و زمان

تعداد ماهواره های محاسبه ای را نشان میدهد این خاصیت به شما توانایی اندازه گیری دقیق را میدهد.

ارتفاع را به فوت یا متر می سنجد.

سرعت تغییر مکان را به مایل بر ساعت یا کیلومتر بر ساعت نشان میدهد.

زمان رسید به مقصد را با نقطه ای روی صفحه تخمین میزند.

قطب نما جهت حرکت را تعیین میکند.

قطب نمای مغناطیسی به طور اتوماتیک انحراف را تصحیح میکند.

1 دیدگاه

پاسخ دهید