مراحل رشد تاریخی سنجش از دور

مراحل رشد تاریخی سنجش از دور

۱- در سال ۱۸۵۹ اولین عکس هوایی توسط گاسپارد فلیکس از یک بالون هوایی تهیه شد.
۲- در سال ۱۹۰۳ از کبوترهای جاسوس در ماموریت های نظامی استفاده شد.
۳- در سال ۱۹۰۸ ویلبررایت اولین هواپیمای عکاس را رهبری نمود و بونویلان عکسهای هوایی را تهیه کرد.


۴- در سالهای آخر جنگ جهانی اول عکسهای هوایی به سرعت برای اهداف شناسایی بکار گرفته شدند. اما جنگ جهانی دوم دوره جدیدی برای عکسبرداری های هوایی به همراه داشت.پیشرفتهای مهمی در صنعت عکسبرداری حاصل شد.استفاده از فیلمهای حساس مادون قرمز رایج گردید.
۵- در دهه ۱۹۶۰ آمریکا از طریق ماهواره های جاسوسی خود شروع به جمع آوری اطلاعات بر علیه کوبا و شوروی سابق نمود. در سال ۱۹۷۲ ناسا اولین ماهواره ارزیابی منابع زمینی بنام ERTS-1 را به فضا پرتاب کرد که بعدها تحت نام لندست شناخته شد.
۶- در سال ۱۹۷۲ اولین سری ماهواره های لندست با دوربین و سنجنده های RBV (Return Beam Vidicon)، MSS (Multi spectral sensor) و TM(Thematic Mapper) در چهار و هفت باند توسط ایالات متحده آمریکا در مدار زمین قرار گرفته، از این مرحله که تصویربرداری از حالت آنالوگ خارج و بصورت رقومی درآمد، دریچه ای جدید برای پردازش تصاویر و نهایتا” تعبیر و تفسیر آنها به روی بشر گشوده شد. .
۷- فرانسه در سال ۱۹۸۶ اولین سری ماهواره های SPOT خود را با قدرت تفکیک ۱۰ و ۲۰ متر (درسه باند) در مدار کره زمین قرار داد.
۸- هندوستان سری ماهواره های IRS (Indian Remote Sensing) را در سال ۱۹۸۸ تکمیل نمود.
۹- در این میان کشور ژاپن و آژانس فضایی اروپا در سال ۱۹۹۱ به ترتیب اقدام به ساخت سری ماهواره های ERS(European RS Satellites), MOS (Marine Observation Satellites) نموده ماهواره های خود را در مدار کره زمین قرار دادند.
۱۰- در سال ۱۹۹۱، کشور کانادا سری ماهواره های Radar-sat (Radio Detection & Ranging Satellite) را تکیمل و به فضا پرتاب نمود.
۱۱- در سال ۱۹۹۵، با مشارکت کشورهای برزیل و چین، ماهواره CBERS(China-Brazil Earth Resource Satellite) به فضا
پرتاب شد.
۱۲- با پرتاب ماهواره هایIKONOS (قدرت تفکیک ۸/. متر و ۲/۳ متر) در سال ۱۹۹۹و Quick-Bird (قدرت تفکیک ./۶ متر و ۴۴/۲ متر) درسال ۲۰۰۱، قدم بزرگی در جهت تولید و بکارگیری تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا برداشته شد.
۱۳- در سال ۲۰۰۳ با ساخت و پرتاب ماهواره پیشرفته Orbview (قدرت تفکیک ۱ متر و ۴ متر) قدم جدیدی در عرصه تصویر برداری ماهواره ای برداشته شد.
۱۴- سازمان تحقیقات فضایی هند (ISRO)، در حال تحقیق درباره پروژه ماهواره هایی است که دارای قابلیت ارسال به فضا و بازگشت مجدد به زمین هستند. این پروژه در حال سپری کردن سیر تکاملی خود در ISRO است و انتظار می رود در سال ۲۰۰۵ بهره برداری شود.
۱۵- در سال ۲۰۰۸ ماهواره Geo-eye (قدرت تفکیک ۴/۰ متر و ۶/۱ متر) در مدار زمین قرار گرفت. تاکنون این ماهواره جزو مدرنترین ماهواره های با قدرت تفکیک بالا محسوب می گردد که کاربردهای فراوانی در سنجش از دور دارد.

تاریخچه سنجش از دور سازمان فضایی ایران

به دنبال پرتاب اولین ماهواره مطالعه منابع زمینی آمریکا که بعدها به سری لندست تغییر نام داد، دفتر جمع آوری اطلاعات ماهواره ای در سازمان برنامه و بودجه وقت در سال ۱۳۵۳ تاسیس گردید. پس از مطالعات اولیه و کسب نتایج مطلوب از تصاویر ماهواره ای و بمنظور دسترسی مستقیم به تصاویر ماهواره ای، دفتر مذکور به مرکز سنجش از دور تغییر نام داد. در سال ۱۳۵۵ در قالب “طرح استفاده از ماهواره” با هدف دریافت مستقیم اطلاعات ماهواره ای، پردازش، تکثیر و توزیع اقدام به خرید و نصب یک ایستگاه گیرنده تصاویر ماهواره ای در ماهدشت کرج گردید. در ایستگاه مذکور سیستمهای زیر پیش بینی گردید:
۱- سیستم ردیابی و دریافت اطلاعات
۲- سیستم فرایند و تصحیح اطلاعات
۳- سیستم تفسیر اطلاعات
۴- سیستم مدیریت اطلاعات
۵- سیستم تکثیر و چاپ اطلاعات
در سال ۱۳۷۱ طبق ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی، مرکز سنجش از دور ایران در قالب یک شرکت دولتی به وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق واگذار شد. متعاقبا” در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۸۲ به منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور، تمامی فعالیتهای حاکمیتی مرکز سنجش از دور ایران به سازمان فضایی ایران محول گردید.

منبع:وب سایت تخصصی مهندسین نقشه بردار دانشکده سازمان نقشه برداری کشور

پاسخ دهید