سرفصلهای ارائه مشاوره توسط گروه :

  • مشاوره پروژه های ملی و سازمانی

  • تز دکترای مرتبط

  • پایان نامه ارشد مرتبط

  • مشاوره مقاله های مرتبط

  • پروژه اجرایی GiS و سنجش از دور

  • رفع اشکلات کاربری عمومی GiS

  • مشاوره کاربری دستگاه های GPS

  • رفع مشکلات نرم افزاری GiS بصورت آنلاین

لطفا صبر کنید...