gis98.ir
بیشتر بخوانید

آشنایی با قسمت های مختلف سخت افزاری دستگاه GPS

ابتدا با قسمت های اصلی دستگاه خود آشنا می شویم . قسمت مربوط به باطری ، بخش مهمی از دستگاه شما می باشد . کلیه دستگاه های GPS بـرای فعالیـت در طبیعت باید خاصیت ضد آب داشته باشند . این محفظه باید با قابلیـت ضـد آب سـاخته شـده و شـما باید در حفظ و نگهداری […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

انواع GPS های مورد استفاده

GPS های استفاده شده در ناوبری هوایی In The Air کاربرد این نوع GPS ها در ناوبری هوایی و هواپیمایی می باشد. از جمله خصوصیات این نوع GPS ها ، داشتن LCD بزرگ جهـت دیـدن و پیغامهـای هشـداردهنده برای خلبان می باشد . مشخصات اصلی نمایش دهنده توسط این GPS ها نیز شـامل ارتفـاع ، سـرعت هوایی […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

چگونگی کارکرد GPS

چگونگی کارکرد GPS:    اصلی که GPS به آن متکی می‌باشد اندازه گیری فاصله(مسافت یا Range) میان گیرنده و ماهواره است. همچنین ماهواره‌ها بدرستی اعلام می‌کنند در کجای مدار خود در بالای زمین قرار دارند. GPS تقریبا به صورت زیر کار می کند:   گر فاصله درست یک پدیده از یک ماهواره در فضا مشخص باشد […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

تاریخچه GPS

 تاریخچه GPS:    GPS دارای تاریخچه بسیار مهیج و سیر تکاملی جالبی می‌باشد و اخیرا استفاده از آن موجب اکتشافات قابل توجهی شده است. اما قبل از این که بیشتر راجع به GPS بدانیم، لازم است مطالب بیشتری در مورد ناوبری(Navigation) بدانیم.    عکس بالا نشان دهنده یکی از اولین نقشه هایی است که توسط […]

gis-98
بیشتر بخوانید

سیستم موقعیت یابی جهانی

سیستم موقعیت یابی جهانی چیست؟ GPSیعنی سیستم موقعیت یاب جهانی این سیستم تشکیل شده است از یک شبکه ۲۴ ماهواره ای در مدار زمین که توسط وزارت دفاع دولت آمریکا پشتیبانی میشود. هـدف اصـلی و اولـیـه از طـراحـی GPS ، اهـداف نـظامـی بـوده امـا از ســال ۱۹۸۰ به بـعــد بـرای اسـتـفاده های غــیر نـــــظامی نیز […]