blue_wave_of_water-wide
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS)در مطالعات منابع آب

چکیده مقاله : برآورد دقیق و صحیح پارامترهای هواشناسی و آب سنجی حوضه های آبریزنقش مهمی در بهینه کردن هزینه ساخت سدها دارد. امروزه با استفاده از رایانه های پیشرفته از نظر سرعت و قابلیت حجم زیاد ذخیره فایل، و وجود نرم افزارهای توانمند سنجش از دور (RS)و سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) می توان […]

how_webgis_works-1
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله تکنولوژی Web GIS و روش اجرا

چکیده مقاله : ظهور اینترنت و سهولت دسترسی به اطلاعات موجود آن سبب گردیده تا اکثر سازمان های دولتی و خصوصی اطلاعات خود را در این شبکه قرار دهند. بیش از ۷۰ %اطلاعات موجود، داده های جغرافیایی می باشند که ارائه این اطلاعات جغرافیایی بر روی اینترنت مستلزم توسعه معماری و نرم افزارهای خاص همچون […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله بررسی و پهنه بندی مناطق مستعد به وقوع سیل با تأکید بر سیلاب های شهری

چکیده  مقاله : در میان کل سوانح طبیعی، سیلاب  بیشترین خسارت را به بخش کشاورزی، شیلات، مسکن و زیرساخت ها وارد می سازد و به شدت روی فعالیت های اجتماعی و اقتـصادی تأثیر میگذارد و تعداد بیشماری از افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. رخداد چندین سیل توأم با خسارت های جانی و مالی […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله مدیریت و پهنه بندی خطر خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI )

چکیده مقاله: خشکسالی عبارتست از کمبود رطوبت مستمر و غیرطبیعی. درتعریـف ، واژه مـستمر بیانگر زمـان آغـاز تـا پایان خشکسالی یا زمان تداوم و واژه غیرطبیعی به انحراف یا نوسان منفی نسبت به شرایط میانگین طبیعی دلالـت دارد.در خشکسالی چهار ویژگی عمده مورد مطالعه قرار می گیرد که عبارتند از شـدت ، مـدت، فراوانـی و […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله مدلسازی زمانی-مکانی رشد شهری: روشی مبتنی بر تلفیق Cellular Automata و زنجیره مارکوف

چکیده مقاله : شهرسازی پدیده های جهانی است که اساسا از رشد جمعیت و مهاجرت در مقیاس بالا نتیجه میشود. بویژه در کشورهای در حال توسعه گرایش های شدیدی به سمت تمرکز جمعیت در مناطق شهری را میتوان مشاهده کرد. رشد سریع شهرها نیازمند برنامهریزیهای مناسب و صحیح جهت اجتناب از تأثیرات مخرب زیست محیطی […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله تلفیق GIS و سامانه پشتیبان تصمیم گیری جهت تعیین مناطق مناسب عملیات پخش سیلاب

چکیده مقاله : استفاده از سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. از جهتی موضوع تغذیه مصنوعی آب های زیر زمینی در این مناطق ضروری می نماید. بنابراین پخش سیلاب یکی از روش های مهار و بهره برداری از سیلاب می باشد. شناسایی مکان های مناسب برای عملیات پخش […]

GIS98.IR
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر گرگان با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی

چکیده مقاله: هدف اصلی تاسیس ایستگاه های آتش نشانی تامین بخشی از امنیت شهر در راستای اهداف از قبل تعریف شده آنها می باشد. لازمه رسیدن به این هدف، اعمال دید سیستماتیک و یکپارچه به عناصر شهری بـصورت میکـرو و جهـت دهـی ساختار شهر در قالب ماکرو است که این مهم در قالب استفاده از […]

photo_2017-02-07_00-15-45
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله مکانیابی اراضی توسعه شهری در آینده ( AHP-FUZZY)

چکیده مقاله: امکانات محدودند و نیازهای انسان نامحدود، همواره باید از امکانات محدودی که در اختیار داریم بیشترین بهره ممکن را ببریم و به بهترین نتیجه ممکن دست یابیم و در عین حال باعث عدم آسیب رساندن به کاربریهای دیگرشویم. ایران کشوری استنیمه خشک، و در موقعیتی از جهان قرارگرفته که شدیداً با مشکل کم […]

map3-2
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله کاربرد GIS در طراحی مسیر

چکیده یکی از مهمترین تخصص هایی که در بخش های طراحی مسیر و راهسازی از ابتدا و انتها دارای نقش تعیین کننده ای است، مهندسی نقشه برداری می باشد .مهندسی راه و ترابری با استفاده از یافته های بروز مهندسی نقشه برداری و پیشرفت های زیاد این رشته در سال های اخیر ضمن افزایش دقت […]

بیشتر بخوانید

دانلود مقاله کاربرد gis در برنامه ریزی شهری

چکیده مقاله: در حال حاضر فقدان مدیریت واحد شهری و عدم هماهنگی سازمان های متولی در اداره امور شهر، از مهم ترین مسائل پیش روی کلانشهرها محسوب می گردد. سیستم اطلاعات جغرافیایی همانند بازویی برای مدیریت شهری عمل می کند و می توان پیش بینی وبرنامه ریزی لازم را با به کارگیری روش ها و […]