مديريت منابع انساني

مديريت منابع انساني يک مسأله کليدي در سازمانها از دست رفتن دانش به واسطه ترک کارکنان است. سازمانهاي کوچک و متوسط بيشتر مستعد اين وضعيت هستند زيرا افراد به طور دائم در جستجوي ارتقاء... متن کامل

مقايسه هوش عاطفي و هوش عقلي

مقايسه هوش عاطفي و هوش عقلي بهترين حوزه مناسب براي مقايسه هوش عاطفي و هوش عقلي محيط كار است. زيرا فرد در محيط كار خود علاوه بر توانمندي‌هاي علمي (كه از هوش عقلي نتيجه مي‌شود) از... متن کامل

نقش کیفیت خدمات در جذب منابع

نقش کیفیت خدمات در جذب منابع در بخش خدمات، ارزیابی کیفیت آن حین فرایند ارائه خدمات انجام می­گیرد .هر تماس مشتري به عنوان لحظه­اي براي ایجاد اعتماد و فرصتی براي راضی یا ناراضی کردن به... متن کامل

انواع بیمه های اشخاص

انواع بیمه های اشخاص: بیمه های اشخاص در سه رشته بیمه های عمر،بیمه های حوادث و بیمه های درمان به بیمه گذاران عرضه می‌گردد. این سه رشته هر کدام بر حسب  نیازهای بیمه ای به شاخه های متعدد... متن کامل