مقاله درمورد حق کسب و پیشه و تجارت

تبع انتقال منافع عین مستأجره از طرف مستأجر به دیگری قابل مبادله به پول است. بنابراین اگر مستأجر محل کسب و پیشه، در مقام منافع مزبور بر نیاید ( الزام او بنقل منافع هم مجوزی ندارد)، خود... متن کامل

مقاله درمورد حق کسب و پیشه و تجارت

1-حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله 2-حق ارتفاق نسبت به ملک غیر3- دعاوی راجع به اموال غیر منقوله.ولی این احصاء دال بر منحصر بودن این نوع از حقوق به موارد مصرحه در ماده 18 نمیباشد، بلکه حقوقی؛... متن کامل

مقاله درمورد حق کسب و پیشه و تجارت

و چهارم و پنجم اجاره را تجدید کرده است. این پنج سال مدت طولانی است زیرا مستأجر با تجدید اجاره اطمینان از دوام و بقاء خود در مورد اجاره پیدا کرده و آب و گل خرج کرده است و عرف میگوید که حق... متن کامل

منابع و ماخذ تحقیق حقوق خیانت،

     لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          احسن» .2. روایات: روایاتی نیز در این زمینه وارد گردیده که دلالت دارند بر اینکه وصی در تصرفات (اعتباری و خارجی)خود در... متن کامل