ارتباط بین تاب آوری ، مراحل رشد روانی شناختی اجتماعی

2-13 ارتباط بین تاب آوری ، مراحل رشد روانی شناختی اجتماعی پژوهش تکاملی بین سال های 1970 تا 1980 جنبه های ناپیوسته رشد از قبیل روانی، شناختی، اجتماعی ، اخلاقی در نوجوانان را مورد بررسی قرار... متن کامل

Continue reading

آیا افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند بیشتر موفق هستند؟

2-40 تفاوت های جنسیتی در هوش هیجانی همیشه این سوال مطرح  بودهاست که آیا بین زن و مرد در سطح کلی هوش هیجانی به طور معناداری تفاوت وجود دارد یا خیر؟ دانیل گلمن (1998) بر این موضوع تاکید دارد... متن کامل

Continue reading