پایان نامه با کلید واژه قصاص

پدرش بچه را دید گفت: پسر من است. خبر به عمر رسید، گفت: زنان عاجزند از اینکه کسی همچون معاذ به دنیا آورند. اگر معاذ نبود، عمر هلاک شده بود. (ابن ابی شبیه، 1409ق، 88) 5. زنی نزد علی (ع) آمد و... متن کامل