دانلود مقاله کاربردهای فناوری سنجش از دور در ارزیابی و مدیریت محیط زیست

چکیده مقاله :

توسعه روزافزون پدیده های پویای محیطی نظیر خشکسالی، بیابانزایی، فرسایش خاک، آلودگی های زیست محیطی، تغییرات کاربری اراضی و … در قرن حاضر، تفکر استفاده از فناوری های جدید را برای ارزیابی و پایش آنها معطوف نموده است. از جمله مهمترین این فناوری ها که مبتنی بر فناوری های اطالعات مکانی هستند می توان به سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی اشاره نمود. در حقیقت امروزه بررسی تغییرات مکانی و زمانی پدیده های پیچیده فوق به منظور ارزیابی و پایش مستمر آنها برای مدیریت و بهره برداری صحیح آنها اجتناب ناپذیر می باشد. انتظار آن است با ورود چنین فناوری های نوینی امکان بررسی های بهتر و دقیق تر پدیده های زمینی میسر گردد. داده های سنجش از دور به دلیل یکپارچه بودن و وسیع بودن، تنوع طیفی، تهیه پوشش های تکراری و ارزان بودن، در مقایسه با سایر روش های گردآوری اطالعات از قابلیت های ویژه ای برخوردار است که امروزه عامل نخستین در مطالعه سطح زمین و عوامل تشکیل دهنده آن محسوب می شود. در این مطالعه که به صورت مروری، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، مقاالت علمی وسایت های علمی معتبر گردآوری شده است سعی گردیده به بررسی کاربردهای سنجش از دور در ارزیابی و مدیریت پدیده های مختلف زیست محیطی اشاره گردد.

کلمات کلیدی : پدیده های پویای محیطی، فناوری سنجش از دور، ارزیابی ، مدیریت

نویسنده :سولماز دشتی، غلامرضا سبز قبایی، فریبا هدایت زاده، فخریه محسنی

منبع : کنفرانس بین المللی یافته های نوبن

 

 

 

WWW.GIS98.IR

دانلود

پاسخ دهید