دلایل رویکرد انسان به سنجش از دور ماهواره ایی

چ چیزی باعث شده که انسان ها به سنجش از دور نیاز پیدا کنند:

با افزایش روز افزون جمعیت جهان، نیاز انسان به مواد غذایی به طور سریع در حال فزونی است و انسانها به طور مداوم برای شناخت سریع منابع زمینی، که تامین کننده اصلی مواد غذایی هستند تلاش می کنند. به عبارت دیگر یکی از دلایل اصلی کسب اطلاعات از منابع زمنی، آلودگی بشر جهت تهیه غذای کافی برای مردم سراسر جهان و پیش بینی قابل اعتماد برای میلونها انسانی است که دهه های اینده به جمعیت جهان اضافه خواهد شد.

تهیه غذای کافی بر کشاورزی پایدار می باشد که این امر نیز وابسه بر دو ماده حیاتی آب و خاک است. از طرف دیگر مهمترین ابزار برای انجام مدیریت صحیح و پایدار، اطلاعات درست و بهنگام می باشدف لذا بهره برداری و مدیریت بهینه و بروز بر منابع آب و خاک کره زمین، مستلزم دستیابی به اطلاعات صحیح و به هنگام می باشد که ظاهرا اطلاعات ماهواره ای تهیه این اطلاعات را برای بشر مقدور می سازند. استفاده از این دانش جدید دارای محاسن فراوان بوده که در روش های سنتی قبلی وجود نداشته است. علاوه بر مزایای زیاد اطلاعات ماهواره ایی، این اطلاعات دارای شروط اصلی مورد نیاز مدیریت پایدار یعنی هزینه و زمان کمتر تهیه اطلاعات می باشند.

همچنین اینکه بشر با مشکلات مهم جهانی دیگر مانند خشکسالی ها، سیلابها، بلایای طبیعی، تخریب محیط زیست، غدم ارتباطات فیزیکی خوب و عدم شناخت مناسب منابع روبرو می باشد. بنا به عقیدع دانشمندان امر، زمان دسترسی بشر به جنین دانش نوینی فرا رسیده بود. به نظر می رسد سنجش از دور به تنهایی راه حلی برای مشکلات فوق ارایه نمی نماید، بلکه مجموعه ای از اطلاعات را به روشی که قبلا هرگز امکان آن وجود نداشت مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

این دانش با بکارگیری سایر علوم مربوط به ژئوماتیک (مانند عکس های هوایی، فتوگرامتری، جی آی اس، چی پی اس، نقشه برداری کارتوگرافی و..) اماکان جدیدی را برای مدیریت  بهره برداری بهینه منابع زمینی در قرن جدید فراهم آورده است. توسعه و پیشرفت فناوری های نوین کسب اطلاعات (IT وICT) از منابع زمینی امکان و قابلیت های زیادی را در شناخت و مطالعه منابع به روشی که در گذشته مقدور نبود فراهم آورد. این قابلیت ها و توانایی های جدید بشر را در دستیابی به شیوه های مدیریتی جدید برمنابع آب و خاک در کشاورزی و منابع طبیعی کمک می کند.

تعاریف سنجش از دور:

اگر سنجش از دور را به دو بخش سنجش از دور به وسیله عکس های هوایی و سنجش از دور به وسیله تصاویر ماهواره ای تقسیم نماییم، تعاریف مختلفی برای ان ارائه گشته است که همگی دلالت بر کسب اطلاعات از یک پدیده بدون تماس بالفعل با آن را دارد. در زیر به بعضی از این تعاریف که در منابع مختلف آمده است اشاره می گردد:

  • عمل بازیابی، شناسایی و تشخیص عوارض و پدیده ها از فاصله دور که با استفاده از ابزار و وسایل شناسایی صورت می گیرد، سنجش از دور نام دارد.
  • سنجش از دور، بر سنجیدت اشیاء از مسافتی خاص یعنی تشخیص و اندازه گیری ویژگی هایی از یک جسم بدون اینکه شخص در تاس بالفعل با ان جسم باشد دلالت دارد.
  • سنجش از دور، عبارتست از علم و هنر کسب اطلاعات از پدیه ها یا اجسام بدون تماس فیزیکی با انها.
  • سنجش از دور در منایع طبیعی، عبارتست از به کارگیری عکس های هوایی، عکسهای فضایی و تصاویر تهیه شده اط اطلاعات ماهواره ای برای کسب اطلاعات از پدیده های زمینی، شناسایی و تفسیر آنها
  • سنجش از دور مدرن، عبارت است از استفاده از داده های رقومی ماهواره ای در شناسایی و کسب اطلاعات مفید از پدیده های سطح زمین می باشد.
  • در حقیقت امروزه استفاده از عکس های هوایی، فضایی و تصاویر ماهواره ای به منظور مطالعات پدیده های سطح زمین سنجش از دور نام دارد.

تاریخچه سنجش از دور در جهان و ایران:

نتیجه تصویری برای تاریخچه سنجش از دور

تاریخچه سنجش از دور مستلزم:

تاریخچه پیشرفت تکنولوژی پرواز

تاریخچه پیشرفت تکنولوژی فن پرواز

گالیله پدر سنجش از دور نام گرفته. اولین عکس هوایی و نجربه عکسبرداری توسط کاسپارو و فیلیکس تورناشون در سال ۱۸۵۹ پاریس در سالهای ۱۸۶۰ و ۱۸۸۶ این تجربه در شهرهای بوستون و کشور شوروی تکرار شد. در سال ۱۹۰۳ برداران رایت، اولین پرواز با هواپیما را انجام دادند.

ولین عکس فضایی در سال ۱۹۵۷ توسط ماهواره روسی گرفته شد.

دو ماهواره سرنشین دار jiminy& titan  در سال ۱۹۶۵ موفق به عکس برداری شدند.

اولین عکس رنگی توسط Apollo گرفته شد.

به دلیل مشکلات و مسائل اقتصادی برگشت فیلم های عکس و به روز نبودن اطلاعات سیستم، نسل جدیدی تصویر برداری ماهواره ای با کیفیت و مزایای فراوان ایجاد گشت.

امروز سنجش از دور به عنوان علم و ابزار مطالعه نوین و جامع در اکثر زمینه های علمی وارد گشته و شیوه مطالعه و بررسی ها را متحول ساخته است.

نتیجه تصویری برای سنجش از دور

پاسخ دهید