ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای انتخاب ERP مناسب سازمان- قسمت  …
AI (Artificial Intelligence) concept.

ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای انتخاب ERP مناسب سازمان- قسمت …

حسابداری مالی:
سیستمی است برای مدیریت اتوماتیک و گزارشدهی مربوط به دفاتر کل ، حسابهای دریافتنی و پرداختنی و سایر موارد مربوط به سیستم حسابداری و نگهداری حسابها.
 
 
کنترل:
برای نگهداری جریان درآمدها و هزینه ها در یک شرکت استفاده میشود و بعنوان یک ابزار مدیریتی برای تصمیم گیریهای سازمانی کاربرد دارد.
 
 
مدیریت داراییها (اموال):
سیستمی است که برای نگهداری اطلاعات مربوط به داراییها از جمله خرید، فروش، استهلاک و مدیریت سرمایه گذاری در داراییها کاربرد دارد.
 
 
سیستم پروژه:
این سیستم جهت برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر پروژه های پیچیده و بلند مدت دارای اهداف مشخص و تعریف شده کاربرد دارد.
 
 
سیستم جریان کار
سیستمی است برای ارتباط ماجولهای کاربردیERP با ابزار، خدمات و فناوریهای مختلف دیگر.
 
 
راه حل های صنعتی
سیستمی است که ماجولهای کاربردیERP را با برنامه های کاربردی دیگر که خاص برخی از صنایع از جمله نفت ، گاز ، دارویی و بانکداری نوشته شده است ترکیب می کند .
 
 
منابع انسانی
سیستمی است کاملا یکپارچه که برای پشتیبانی و برنامه ریزی از فعالیتهای پرسنل در شرکت ها کاربرد دارد .
 
 
سیستم نگهداری شرکت
این سیستم وظیفه برنامه ریزی نیازمندیهای مربوط به نگهداری از ماشین آلات و سایر امکانات موجود در شرکتها بخصوص شرکتهای تولیدی را بر عهده دارد .
 
 
مدیریت مواد
این سیستم وظایف مربوط به تدارکات و انبار مواد ، سفارش مجدد و … را بر عهده دارد.
۲-۳-۱۰ مدیریت کیفیت
یک سیستم اطلاعاتی و کنترل کیفی است که برنامه ریزی کیفیت ، بازرسی و کنترل
تدارکات و تولید را بر عهده دارد.
۲-۳-۱۱ برنامه ریزی تولید
برای برنامه ریزی و کنترل فعالیتهای تولیدی یک شرکت کاربرد دارد. این ماجول شامل
اجزای فرعی BOM ، مراکز کاری ، ردیابی مواد ، برنامه ریزی عملیات و فروش ، برنامه
کلان تولید (MPS) ، برنامه ریزی نیازمندیهای مواد ، کنترل سطح کارخانه ، سفارشات
تولید، هزینه یابی مواد و…میباشد .

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , ,