بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

پایان نامه رشته حقوق

ایران و لبنان
استاد راهنما :
دکتر سید محمود مجیدی
استاد مشاور :
دکتر محمد حسن حسنی
نگارنده :
اناهید حساس خواه
تابستان ۱۳۹۱

تقدیم به :
این پایان نامه را ضمن تشکر بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم:
به محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم، به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران، بهترین پشتیبان است.
به پاس قلب های بزرگشان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کنند.
و همچنین به استادان فرزانه و فرهیخته جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی به عنوان استاد راهنما و آقای دکتر سعید حسنی به عنوان استاد مشاوره که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داده کمال تشکر را دارم.
در آخر، به آنانی که در راه کسب دانش راهنمایی بودند و به آنانی که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه راهم بود.
الها به من آنقدر توانی اعطا فرما تا بتوانم ادای دین کنم و به خواسته های آنان جامعه عمل بپوشانم و همچنین توفیق خدمتی را، که سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو یا علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال است، عنایت فرما.
فهرست‎مطالب‎
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف – اهمیت تحقیق : ۲
ب- اهداف تحقیق : ۳
ج- پرسش های تحقیق : ۴
د- فرضیه های تحقیق : ۴
ه – روش تحقیق : ۵
و– سازماندهی تحقیق : ۵
بخش نخست ۶
بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی ۷
فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی ۷
مبحث نخست : واژه شناسی ۷
گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی ۷
الف – مفهوم لغوی ۷
ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی ۸
مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی ۱۱
گفتار نخست : در حقوق ایران ۱۱
الف – در دوران قبل از انقلاب : ۱۱
ب- دوران پس از انقلاب ۱۲
گفتار دوم : در حقوق لبنان ۱۲
فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی ۱۴
مبحث نخست : رکن قانونی ۱۴
گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری : ۱۵
گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری ۱۶
گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات : ۱۸
مبحث دوم : رکن مادی ۲۲
گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب : ۲۲
الف) لزوم فعل مثبت: ۲۳
ب) مفهوم حقوقی ربودن ۲۴
گفتار دوم : موضوع جرم : ۲۵
الف) موضوع جرم (انسان زنده) : ۲۵
ب) وضعیت بزه دیده: ۲۵
گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم ۲۶
الف) استفاده از عنف : ۲۶
ب) وسیله ارتکاب جرم : ۲۸
گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم ۲۹
الف: نتیجه مجرمانه : ۲۹
ب –شروع به آدم ربایی : ۳۱
مبحث سوم : رکن روانی ۳۳
گفتار نخست : اجزای رکن روانی ۳۳
الف) سوء نیت عام : ۳۳
ب- سوء نیت خاص : ۳۵
ج – انگیزه : ۳۶
گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی : ۳۸
بخش دوم ۴۰

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*