بررسی رابطه اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی برجریان نقدی
Large and colorful light bulb sketch surrounded by smaller business icons and words drawn on a concrete wall.

بررسی رابطه اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی برجریان نقدی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: حسابداری
عنوان:
بررسی رابطه اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی برجریان نقدی
استاد راهنما:
دکتر کیهان آزادی
استاد مشاور:
دکتر محمدرضا وطن پرست
نگارش:
سید محمد جواد حسنی چنار
نیمسال تحصیلی
نیمسال اول ۹۵ – ۱۳۹۴

باسمه تعالی
صورتجلسه دفاع
با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای /خانم در رشته :
تحت عنوان:
با حضور استاد راهنما، استاد (استادان) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت در تاریخ تشکیل گردید.
در این جلسه، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره ) با احتساب نمره مقاله(، امتیاز دریافت نمود.
استاد راهنما: دکتر
استاد (استادان مشاور): دکتر
هیأت داوران: دکتر
مدیر گروه یا رئیس تحصیلات تکمیلی واحد : دکتر
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)اطلاعات این قسمت حتما توسط کارشناس پژوهشی تکمیل گردد)
نمره حاصل از ارزشیابی مقاله دوم و بیشتر(دستاورد پژوهشی)، دانشجو طبق بخشنامه شماره ۳۱۱۵۶۷/۷۳ مورخه ۱۸/۹/۹۲ ( ازسقف ۱نمره ) …….. محاسبه و نمره نهایی پایان نامه ( مجموع نمره دفاع و مقاله ) با درجه .………………….. و نمره به عدد ……………… به حروف ……………………………………. به تصویب رسید.
تأیید کارشناس حوزه پژوهشی تأیید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت
توجه : این فرم بدون امضای مسئولین ذیربط و مهر دانشگاه فاقد اعتبار است.
باسمه تعالی
«تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه»
اینجانب………………………………………………دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکتری حرفه ای / دکتری تخصصی در رشته…………………………………..که در تاریخ………………………….از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..با کسب نمره………………. و درجه……………… دفاع نموده­ام، بدینوسیله متعهد می شوم:

 

 

 

    1. این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاورد های علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و … ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.

 

 

    1. این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

    1. چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

 

 

 

 

 

 

    1. چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت./

 

 

نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضاء
تقدیر و تشکر:
در خود لازم می دانم که از زحمات بی دریغ استاد عزیزم جناب دکتر کیهان آزادی که در تمام مراحل راهنمای من بودند، خالصانه و خاضعانه تقدیر و تشکر نمایم.
تقدیم به:
فرشتگان آسمان زندگیم، پدر و مادر مهربان و دلسوزم.
در برابر وجود پرعظمتشان، زانوی ادب بر زمین می‌نهم و دستان پرمحبت آن‌ ها را می‌‌بوسم و از پروردگار خویش می‌خواهم وجودشان را همیشه سبز و استوار گرداند. آنان‌که زندگیم برایشان همه رنج بود و وجودشان همه مهر.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مساله ۳
۱-۳-هدف کلی تحقیق: ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*