بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان-  …

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان- …

میزان درآمد خانواده
وجوه و ارزش ریالی کالاها و خدماتی است که در برابر کار انجام شده یا سرمایه به کار افتاده و یا از طریق منابع دیگر (حقوق بازنشستگی، درآمد حاصل از دارایی ها، دریافتی های انتقالی و نظایر آن) به مجموع اعضای خانوار تعلق می‌گیرد (مرکز آمار ایران،۱۳۹۱). در این پرسش‌نامه میزان درآمد خانواده را در سطح رتبه‌ای سنجیدیم.
وضعیت شغل
همه‌ی انسان‌ها به نظام اقتصادی وابسته‌اند. برای بیشتر مردم در تمامی جوامع فعالیت تولید یا کار بیش از هر فعالیت دیگری بخشی از زندگی آن‌ها را اشغال می‌کند. کار در مفهوم به انجام رساندن امور با تلاش‌های فکری یا جسمی می‌باشد، هدف از این تلاش‌ها تولید کالا و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می‌کند (علائی‌نسب،۱۳۸۵). در این پژوهش وضعیت فعالیت زنان با ۳ گزینه ۱) شاغل به صورت تمام وقت ۲) شاغل به صورت نیمه وقت ۳) شاغل نیستم، سنجیده شده است.
۳-۸-۲-۲ متغیرهای جمعیتی
سن
«مجموعه روزها، ماهها و سالهایی که از عمر یک فرد میگذرد» (امانی، ۱۳۸۰؛ ۱۸). سن خود بر دو نوع است: سن مداوم و درست. در جمعیت‌شناسی اغلب ما با سن مداوم سر و کار داریم و آن سنی است که به طول زمان واقع بین دو سال‌روزی اطلاق می‌شود و عنوان آن سالروز اولی است. مثلاً اگر کسی سه ماه قبل یا یازده ماه قبل به بیستمین سالروز خود نائل شده باشد در هر صورت ۲۰ ساله محسوب می‌شود (کاظمی‌پور،۳۶:۱۳۸۸) در این تحقیق سن افراد که در پیمایش از آن‌ها پرسیده خواهد شد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این پرسش‌نامه سن نیز به صورت باز پرسیده شده است و سپس به طبقه‌بندی آن به صورت فاصله‌ای پرداخته شده است.
نیات باروری
به تعداد فرزندانی که زن قصد دارد در دوران باروری خود داشته باشد اطلاق می‌شود. در این پژوهش از زن باردار پرسیده می‌شود که قصد داشتن چند فرزند را دارد.
۳-۸-۳ نگرش
نگرش عبارت است از یک روش نسبتاً ثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه‌ها و موضوع‌های اجتماعی یا قدری وسیع‌تر، هر گونه حادثه‌ای در محیط فرد (کمبرت و همکاران ۱۹۶۴، به نقل از آذربایجانی و همکاران،۱۳۸۵). و نگرش نسبت به رفتار میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت یک رفتار از نظر یک فرد که دو عامل موجب شکل‌گیری آن می‌شود. ۱-عقاید رفتاری (اعتقاد فرد در مورد نتیجه‌ی یک رفتار) و ۲- ارزیابی از نتایج رفتار (ارزشی که فرد برای نتیجه‌ی رفتار مورد نظرش قائل می‌شود). در این پرسش‌نامه نگرش زنان باردار در خصوص سزارین و زایمان طبیعی به صورت گویه های نگرشی با طیف ۵ قسمتی لیکرتی سنجیده می‌شود. طیف فوق از نمره یک کاملاً موافقم تا نمره ۵ کاملاً مخالفم متغیر است تعداد گویه های نگرشی ۱۰ گویه است[۲۵].
گویه‌های نگرشی عبارتند از:
سزارین راحت‌تر از زایمان طبیعی است.
چون بیمه تکمیلی دارم نگران هزینه‌های بیمارستان نیستم.
چون در سزارین بی‌هوش می‌شوم ، راحت‌تر هستم.
بچه سزارینی باهوش‌تر است.
هر چه هزینه زایمان بیشتر شود، ارزش من برای همسرم بیشترمی‌شود.
سزارین از مرگ نوزاد جلوگیری می‌کند.
به‌علت برخورد نامناسب پرسنل زایشگاه در طی ساعات درد کشیدن زایمان طبیعی، سزارین را ترجیح می دهم .
رسیدگی به بیمار در طی سزارین بهتر از زایمان طبیعی است.
کسانی که فقط یک یا دو فرزند می‌خواهند بهتر است سزارین شوند.
به خاطر اطلاع از زمان دقیق زایمان در سزارین، ترجیح می‌دهم سزارین کنم.
به خاطر رایگان بودن زایمان طبیعی ترجیح می‌دهم طبیعی زایمان کنم (حذف شد).
درد زایمان طبیعی ثواب دارد (حذف شد)
درد زایمان باعث می‌شود تمام گناهان زن بخشیده شود (حذف شد).
۳-۸-۴ کنترل رفتار درک شده
درجه‌ای از احساس زن باردار است در مورد اینکه تا چقدر می‌تواند از پس زایمان طبیعی برآید و درد ناشی از زایمان را تحمل کند. این متغیر با چند گویه و طیف پنج قسمتی لیکرتی سنجیده می‌شود. کاملاً موافق بیشترین نمره (۵) و کاملاً مخالف کمترین نمره (۱) را می گیرد.
گویه‌های کنترل رفتار درک شده:
فکر می‌کنم می‌توانم درد زایمان طبیعی تحمل کنم.
اصلاً حاضر نیستم هیچ دردی را تحمل کنم (نمره معکوس).
با اینکه می‌دانم درد زایمان طبیعی زیاد است اما می‌توانم آن را تحمل کنم.
درد بیشتر زایمان طبیعی را به شوق تولد فرزندم تحمل می کنم.
فکر می‌کنم زایمان طبیعی برای من خیلی سخت است (نمره معکوس).
نمی توانم با دردهای زایمان طبیعی مقابله کنم. (نمره معکوس).
با توکل به خداوند درد زایمان طبیعی را تحمل می‌کنم.
۳-۸-۵ هنجار ذهنی
بیان کننده‌ی این است که اشخاص تحت ثأثیر افراد مختلفی در جامعه قرار می‌گیرند مانند: مادر، پزشک، رهبران دینی که دو عامل موجب شکل‌گیری آن می‌شود ۱- عقاید هنجاری (عقیده به این‌که آیا افراد خاص انجام رفتار مورد نظر را تأیید یا رد می‌کنند) ۲- انگیزه برای همراهی (انگیزه‌ی فرد در پیروی از خواست دیگران و پذیرش انتظار آن‌ها).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , ,