1385………………………
114

جدول 4-3: سرانه مصرف آبمیوه در ایران…………………………………………………………………
114
جدول 4-4: ظرفیت تولید شادلی در سال………………………………………………………………….
115
جدول 4-5: نسبت تولید شادلی به کل تولید داخلی……………………………………………………
115
جدول 4-6: میزان آشنایی و مصرف آبمیوه های شادلی………………………………………………
116
جدول 4-7: نمودار میزان آشنایی با محصولات ارگانیک……………………………………………..
117
جدول 4-8: میزان مصرف محصولات ارگانیک………………………………………………………….
118
جدول 4-9: علت عدم مصرف محصولات ارگانیک……………………………………………………
119
جدول 4-10: میزان آشنایی با آبمیوه های ارگانیک شادلی……………………………………………
121
جدول 4-11: بازار هدف کنسانتره و آبمیوه های شادلی………………………………………………
122
جدول 4-12: رقبای اصلی شادلی…………………………………………………………………………….
123
جدول 4-13: انواع محصولات شادلی، سن ایچ، تکدانه و سان استار…………………………….
123
جدول 4-14: قیمت محصولات شادلی، سن ایچ و تکدانه (قیمت ها به تومان)………………
123
جدول 4-15: مدل های بسته بندی شادلی، سان استار، سن ایچ و تکدانه………………………
123
جدول 4-16: ارزش های آشکار و نهفته حاصل از مصرف ………………………………………..
132
آبمیوه های ارگانیک شادلی و زمان دریافت ارزش ها
جدول 4-17: درصد پاسخ دهندگان به افزایش قیمت بر اساس …………………………………..
136
ویژگی های مختلف آبمیوه
جدول 4-18: مقایسه میزان اهمیت ویژگی های مختلف آبمیوه برای مصرف کنندگان ……
136
جدول 5-1: مسئولیت های شرکت اروم نارین در قبال ذینفعان…………………………………….
148
جدول 5-2: مسئولیت های جامعه در قبال مصرف کنندگان و شرکت اروم نارین……………
151
3. فهرست اشکال و نمودار ها
شکل 1-1: مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………..
6
شکل 1-2: چارچوب مدل کسب و کار اپلگیت…………………………………………………………
7
شکل 2-1: فرآیند مدیریت استراتژیک بارنی و هسترلی………………………………………………
19
شکل 2-2: مدل پنج نیروی رقابتی پورتر ………………………………………………………………….
21
شکل 2-3 : هرم CSR کرول……………………………………………………………………………………

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

31
شکل 2-4: مدل سه بخشی CSR شوارتز و کرول ……………………………………………………..
32
شکل 2-5: مدل تاثیر CSR………………………………………………………………………………………
35
شکل 2-6: سه جنبهی تئوری ذینفعان……………………………………………………………………..
38
شکل 2-7: طبقه بندی ذینفعان بر اساس فوریت، حقانیت و قدرت………………………………
40
شکل 2-8: نوع شناسی تشخیصی ذینفعان سازمان………………………………………………………
41
شکل 2-9: نوع شناسی استراتژی های نفوذ ذینفعان………………………………………………….
43
شکل 2-10: چارچوب مدل کسب و کار اولیه ایتامی و نیشینو……………………………………..
51
شکل 2-11: چارچوب مدل کسب و کار جانسون………………………………………………………
53
شکل 2-12: چارچوب مدل کسب و کار اپلگیت……………………………………………………….
55
شکل 2-13: سیستم انتقال ارزش مکنزی به نقل از لنینگ و مایکلز……………………………….
65
شکل 2-14: چارچوب CSR استراتژیک پورتر و کرامر……………………………………………….
67
شکل 3-1: ساختار فصل 3……………………………………………………………………………………..
73
شکل 4-1: چارچوب مدل کسب و کار مسئولانه……………………………………………………….
97
شکل 4-2: ارتباط بین اجزای مختلف مدل کسب و کار مسئولانه ………………………………..
107
شکل 4-3 ارتباط اجزای مدل کسب و کار مسئولانه و مولفه های بارنی ……………………….
101
نمودار 4-1: میزان آشنایی و مصرف آبمیوه های شادلی………………………………………………
116
نمودار 4-2: میزان آشنایی با محصولات ارگانیک……………………………………………………….
117
نمودار 4-3: میزان مصرف محصولات ارگانیک………………………………………………………….
118
نمودار 4-4: علت عدم مصرف محصولات ارگانیک……………………………………………………
119
نمودار 4-5: نوع محصول ارگانیک مصرف شده توسط مصرف کنندگان………………………..
120
نمودار 4-6: عوامل موثر در خرید محصولات ارگانیک……………………………………………….
121
نمودار4-7: میزان آشنایی با آبمیوه های ارگانیک شادلی………………………………………………

122
شکل 4-4: مراحل مختلف تولید تا مصرف آبمیوه………………………………………………………
124
شکل 4-5: مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارین……………………………………………
134
شکل 4-6: تحلیل مزیت رقابتی حاصل از میوه های ارگانیک شادلی ……………………………
142
بر اساس چارچوب VRIN بارنی
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق

1-1) بیان مسأله
مسئولیت های سازمان در قبال ذینفعان (جامعه، محیط زیست، سهامداران، مشتریان،….) یکی از مباحث مهم و اساسی در حوزه کسب و کار در دورهی حاضر به شمار می رود. در کشورهای توسعه یافته و صنعتی بسیاری از مصرف کنندگان توجه خود را به کالاها و خدماتی معطوف می دارند که توسط شرکت ها و واحد های اقتصادی مسئول نسبت به مسائل اجتماعی و محیط زیستی تولید می شوند. علاقمندی و توجه سرمایه گذاران و خریداران سهام نیز به این موضوع رو به افزایش است. با کمال تاسف این موضوع در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته به شکل دیگری است زیرا مشکلات پیش روی سازمان ها به قدری پیچیده و سخت هستند که بسیاری از این سازمان ها تنها به فکر باقی ماندن در بازار بوده و نمی توانند حتی به سود بلند مدت فکر کنند و بنابراین توجه به مسائل اجتماعی و محیط زیستی و همچنین نیازها و حقوق ذینفعان برای آنها چندان ساده نیست.
آنچه می تواند هم برای سازمان ها و واحد های اقتصادی در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای در حال توسعه مفید باشد ارائه راهکارهایی است که از طریق آنها بکار گیری استراتژی های مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان و پیاده سازی آنها صرفا هزینه تلقی نشود و نوعی سرمایه گذاری محسوب شده و ایجاد فایده و ارزش نماید.
با توجه به این که CSR یک مفهوم نموی و یک هدف در حال حرکت می باشد، سازمان ها سعی می کنند بخش هایی از CSR را در اولویت کارهای خود قرار دهند که اثرات مالی مثبت برای آنها داشته باشد [1]. این بدان معنی است که اغلب شرکت ها در حالی تمایل به اجرای CSR دارند که سود سهامداران شان نیز تامین شود. برخی از پژوهشگران با ارائهی مفهوم CSR استراتژیک سعی در تحقق این هدف داشته اند. پورتر و کرامر [2] به طور مثال با ارائهی چارچوب CSR استراتژیک تلاش نموده اند تا با یکپارچه سازی CSR و استراتژی های سازمان، CSR را به منبع فرصت و مزیت رقابتی تبدیل نمایند.
یکپارچه سازی CSR نه فقط با استراتژی های سازمان بلکه در حوزهی وسیع تری با مدل کسب و کار سازمان جهت خلق ارزش برای کلیهی ذینفعان از جمله سهامداران، هدف اساسی این پژوهش می باشد. آفا [3, p. 2] در تعریف مدل کسب و کار عنوان می کند که «یک مدل کسب و کار چارچوبی است برای به دست آوردن پول».
واژه مدل کسب و کار در پایان دههی 1990 و با ظهور اینترنت و تجارت الکترونیک وارد حوزهی ادبیات مدیریتی شد [4,5].
یک مدل کسب و کار مفهومی سودمند جهت درک و دسته بندی عملیات های سازمان است [6]. مدل های کسب و کار را نمی توان مدل های علمی یا قیاسی و یا دستورالعمل نامید بلکه ممکن است یک مدل کسب و کار هر یک از این نقش ها را به تنهایی و یا همهی آنها را همزمان با هم ایفا کند که این بستگی به نوع سازمان و اهداف آن دارد [7]. زوت و امیت [8] مدل کسب و کار را به عنوان سیستمی از فعالیت های متعامل در نظر می گیرند که باعث توسعه سازمان و گسترش مرزهای آن می شود.
ما در دنیایی زندگی می کنیم که مردم، شرکت ها، دولت ها و حتی ملت ها بیش از گذشته با یکدیگر ارتباط داشته و به هم وابسته هستند. توجه به منافع شخصی و خودخواهی افراد و حتی شرکت ها مانع از نوآوری و پیشرفت بوده و بر عکس همکاری و مشارکت با یکدیگر و کار کردن با دیگران و برای دیگران می تواند یک انگیزهی قوی برای افزایش نوآوری و پیشرفت باشد [9, p. 283].
آنچه در مورد یک کسب و کار باید بدان توجه شود آن است که یک شرکت یا سازمانی که یک کسب و کار را راه اندازی می کند از افراد و گروه های مختلفی به نام ذینفعان تشکیل شده که تنها در کنار هم و در توازن و هماهنگی با هم می توانند به اهداف خود چه مادی باشد و یا غیر مادی دست یابند. همهی این ذینفعان نسبت به هم مسئولیت هایی دارند که انجام و رفع این مسئولیت ها باعث افزایش کارایی و تشدید انرژی لازم برای تحقق اهداف و خلق ارزش خواهد شد.
یک سازمان نسبت به کارکنان خود برای ایجاد یک محیط خوب کاری (شامل امنیت، بهداشت و سلامتی، ساعات کار، دستمزد،…)؛ نسبت به مشتریان خود برای ایجاد رضایت در آنان و تبعیت از اصول و ارزش های رقابت منصفانه و نسبت به جامعه برای حفظ محیط زیست، حقوق انسان ها، توسعه پایدار،… مسئول است [10, p. 4].
وقتی یک شرکت محیط مناسب و مطلوبی برای کارکنان خود ایجاد می کند آنها با کارایی بیشتری کار می کنند. این دیدگاه می تواند به مدیران این بینش را دهد که CSR باعث خلق ارزش هم برای سازمان و هم برای کارکنان می شود. مدیران باید بدانند که CSR چیزی بیش از هزینه، اجبار و اضطرار و عمل خیرخواهانه است؛ CSR می تواند منبع فرصت، نوآوری و مزیت رقابتی باشد [2].
با دستیابی به یک درک شفاف و واضح از CSR و توسعهی رویکرد های جدید به مدل کسب و کار، این مفاهیم برای خلق مدل مفهومی این تحقیق ترکیب خواهند شد.
پرداختن به موضوع مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان با هدف ارائه راهکار برای خلق سازمان های مسئول و بالتبع خلق ارزش برای ذینفعان از جمله سهامداران و سرمایه گذاران بوده است و این نکته نیز قابل توجه و اهمیت است که دستیابی به این هدف مستلزم پرداختن به مباحث بسیار گسترده تری در حوزه مباحث مدیریتی و سازمانی از جمله فرهنگ سازمانی، مدیریت تحول، مدیریت منابع انسانی،…… می باشد که از حیطهی این پژوهش خارج می باشد.
پورتر و کرامر [2] بیان می کنند که «شرکت های موفق نیاز به جامعهی سالم دارند….، و همزمان، یک جامعهی سالم نیاز به شرکت های موفق دارد». این موضوع را می توان به کلیهی ذینفعان درگیر در یک کسب و کار تعمیم داد.
1-2) اهداف تحقیق
هدف کلی انجام این تحقیق، یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR به منظور خلق یک سازمان مسئول می باشد که این هدف کلی را می توان به اهداف خرد زیر تقسیم نمود:
1. بررسی نقش ذینفعان در فرآیند یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR
2. بررسی تاثیر مدل کسب و کار با رویکرد CSR بر مزیت رقابتی سازمان
1-3) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
رشد روزافزون و سریع صنایع مختلف و رقابت شدید جهت دستیابی به جایگاه بهتر، بسیاری از سازمان ها را نسبت به توسعه پایدار و مسائل اجتماعی و زیست محیطی بی توجه نموده است. این موضوع با کمال تاسف در کشورهای درحال توسعه بیشتر به چشم می خورد چرا که اغلب شرکت ها (بخصوص شرکت های خصوصی) با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی تنها به دنبال دستیابی به سود مورد نظر خود بوده و نگاه جامع و بلند مدت ندارند. بر اساس اصل سوم توسعه پایدار در منشور سازمان ملل حق توسعه باید به نحوی اعمال شود که به طور مساوی نیازهای نسل کنونی و نسلهای آینده را در زمینه توسعه و محیط زیست برآورده سازد. از سوی دیگر در بسیاری از شرکت های حتی بزرگ، شیوهی کسب و کار سنتی بوده و روش ها و رویکردهای نوین مدیریتی و سازمانی دیده نمی شود. توجه به رویکردهای نوین در حوزهی دانش مدیریت از یک سو و مسائل اجتماعی و زیست محیطی و همچنین حقوق ذینفعان از سوی دیگر نویسنده را بر آن داشت تا به تحقیق در خصوص موضوعی بپردازد که حاصل کار آن برای جامعه، نسل های آتی، شرکت ها و مصرف کنندگان و سایر ذینفعان سودمند و مفید باشد. مبحث مدل کسب و کار یکی از مباحث نسبتا جدید و قابل توجـه در حوزهی مدیریت و کسب و کار به شمار می آید و نویسندگان، محققان و شرکت ها و سازمان های بزرگ و کوچک در سطح دنیا به این موضوع علاقـه و توجه خاصی نشان می دهند. این مسئله پژوهشگر این پایان نامه را بر آن داشت تا به تحقیق و مطالعه در خصوص این موضوع و با نگاه و رویکردی نوین و سودمند بپردازد. رویکرد مدل کسب و کار به مسئولیت اجتماعی سازمان با هدف دستیابی به روشی برای یکپارچه سازی استراتژی های سازمان با سیاست ها و برنامه های مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان و جهت خلق یک سازمان مسئول و البته سودآور از طریق دستیابی به مزیت رقابتی ای که این مدل ایجاد می کند، بوده است که به خلق ارزش برای جامعه، سازمان و مصرف کنندگان فعلی و آتی و سایر ذینفعان خواهد انجامید. امی

]]>