جانشینی: در برخی حالات ممکن است منابع سازمان ارزشمند و کمیاب بوده و تقلید پذیر هم نباشند به این معنا که سازمان های دیگر نمی توانند به این منابع دسترسی پیدا کنند اما این حالت باز هم تضمین کنندهی مزیت رقابتی پایدار نمی باشد چرا که ممکن است سازمان های دیگر با استفاده از منابع دیگری به استراتژی هایی دست یابند که سازمان دارای منابع ارزشمند و کمیاب با استفاده از منابع خود این استراتژی ها را طراحی و اجرا کرده است و در واقع سازمان های دیگر منابعی جانشین برای خود ایجاد نموده اند .[30, p. 107] از این رو منابع تنها زمانی به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار تلقی می شوند که هر چهار ویژگی عنوان شده را دارا باشند.
2-2-4-3) تفاوت بین منابع و قابلیت ها:

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امیت و شومیکر تفاوت بین منابع و قابلیت ها را چنین بیان می کنند:

«قابلیت ها اشاره به ظرفیت های سازمان برای گسترش منابع، بخصوص به حالت ترکیبی و با استفاده از فرآیندهای سازمانی و برای تاثیر گذاری بر یک نتیجهی مطلوب دارند. قابلیت ها بر اطلاعات متکی بوده و فرآیند های ملموس و غیر ملموسی هستند که مختص سازمان بوده و در طول زمان و از طریق تعاملات پیچیدهی بین منابع سازمان گسترش می یابند. آنها را می توان به طور انتزاعی به عنوان “کالاهای میانی” در نظر گرفت که توسط سازمان ایجاد شده و برای افزایش بهره وری منابع و حمایت و انعطاف پذیری استراتژیکی در تولید کالاها و خدمات نهایی بکار می روند» .[48, p. 35; 49, p. 388]
در این تعریف دو ویژگی کلیدی وجود دارد که قابلیت ها و منابع را از یکدیگر متمایز می نماید: اول اینکه مالکیت یک قابلیت به سادگی و بدون انتقال مالکیت خود سازمان و یا بخش هایی از آن قابل انتقال از یک سازمان به سازمان دیگر نیست و دوم اینکه هدف اولیهی یک قابلیت افزایش بهره وری منابع دیگری است که در تصرف و اختیار سازمان است [49] .
گرنت [47]منابع را عوامل ورودی در فرآیند تولید می داند و بیان می کند که قابلیت ها ظرفیت سازمان برای بهره برداری از منابع در انجام برخی وظایف و فعالیت ها و به شکل یکپارچه بوده و منبع اصلی مزیت رقابتی می باشند. هیل و دیدز [50] سازمان را ترکیبی از سخت افزارها و نرم افزارها دانسته و عنوان می کنند که سخت افزار ها همان مجموعه منابع سازمان هستند (مانند کارکنان، ابزارآلات، ساختمان،…) و نرم افزار ها اشاره به مجموعهی امور جاری سازمانی برای هماهنگی منابع مختلف در تبدیل از ورودی ها به خروجی ها دارند که منجر به افزایش مزیت رقابتی سازمان می شوند.
تیس و همکارانش [51, p. 516] قابلیت های پویا را بدین صورت تعریف می کنند: «توانایی سازمان در یکپارچه سازی، ساختن و شکل دادن مجدد شایستگی های داخلی و خارجی در مهیا شدن برای رویارویی با تغییرات سریع محیطی». بنابراین قابلیت های پویا منعکس کنندهی توانایی سازمان در دستیابی به شکل های نوآورانه و جدید مزیت رقابتی که وابستگی های مسیر و موقعیت های بازار را مشخص می کنند، می باشند[51,54] .
2-2-5) برخی از مباحث و تئوری های مرتبط با تئوری مبتنی بر منابع
از زمان ارائه و طرح تئوری مبتنی بر منابع ، محققانی که در حوزه ها و مباحث مختلفی مطالعه و پژوهش داشته اند سعی در ترکیب و برقراری ارتباط با این تئوری به منظور دستیابی به مزیت رقابتی نموده اند. مقالات متعددی در زمینه های مختلف در حوزه مدیریت استراتژیک، منابع انسانی، بازاریابی و سایر حوزه ها با رویکرد مبتنی بر منابع نگارش یافته و به چاپ رسیده است. یکی از مباحثی که با رویکرد مبتنی بر منابع مورد توجه و بررسی قرار گرفته است بحث مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) می باشد. مک ویلیامز و سیگل [55] به تحلیل و بررسی خلق و دستیابی به ارزش های اجتماعی و خصوصی بوسیلهی سازمان هایی که استراتژی های CSR را انتخاب می کنند، پرداخته و با یکپارچه کردن تئوری مبتنی بر منابع، CSR و مدل های اقتصادی از تدارک خصوصی از کالاهای عمومی ساختاری برای تعیین ارزش های استراتژیک CSR فراهم نموده اند .[46]مطالب تکمیلی در خصوص این مبحث پس از بررسی مفاهیم و تعاریف مربوط به CSR به تفصیل بیان خواهد شد.
یکی دیگر از مباحث مطرح، خلق مزیت رقابتی از طریق ذینفعان و بر اساس تئوری مبتنی بر منابع می باشد. هر سازمانی نیازمند مدیریت ذینفعان و ارتباطات آنها جهت دستیابی به منابعی است که مزیت رقابتی برای آن ایجاد می کنند. تئوری ذینفعان بر اساس نظر دونالدسون و پرستون [56] این گونه بحث می کند که مدیریت این ارتباطات بسیار حیاتی بوده و در مرکز انتقال ارتباط از یک مبادلهی تعاملی به یک فرآیند رابطه ای قرار دارد. موضوع قابل بحث آن است که سازمان ها باید از یک روش تعاملی که مستلزم مبادلهی کالاها و خدمات با پول است به یک فرآیند رابطه ای که در عدالت و انصاف، اعتماد و منافع متقابل ریشه دارد حرکت کنند. خلق یک فرآیند رابطه ای باعث می شود که فرصت دستیابی به منابع نادر، ارزشمند، تقلید ناپذیر و غیر قابل جانشین که عوامل ایجاد مزیت رقابتی می باشند، فراهم شود. حاصل این مساله تولید محصولات با کیفیت بهتر و یا قیمت پایین تر خواهد بود که در نهایت به سود بیشتر سازمان و بالتبع ذینفعان از جمله مشتریان خواهد انجامید.
2-3) مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR)
2-3-1) تعاریف و مدل ها
نظریه CSR با تفاسیر و شرح های مختلف و بیان ارتباط بین کسب و کار و جامعه در دوره های مختلف تاریخی مورد استفاده قرار گرفته است[57]. مطالعه در مورد CSR به بیش از70 سال پیش بر می گردد زمانی که چستر بارنارد در سال 1938 در کتاب «عملکردهای اجرایی»، در سال 1939 کلارک در «کنترل اجتماعی کسب و کار»، تئودور کرپس در سال 1940 در «سنجش عملکرد اجتماعی کسب و کار» و هوارد بوون (در برخی از متون هوارد بوون به عنوان پدر CSR شناخته شده است [26]) در سال 1953 در «مسئولیت های اجتماعی یک تاجر» این مفهوم را در آثار خود بیان کردند [57].
پس از ورود مبحث CSR به حوزه کسب و کار این سوال مطرح شد که سازمان ها چه مسئولیت هایی در قبال جامعه دارند. محققان و نویسندگان مختلف پاسخ های مختلفی به این سوال دادند. میلتون فردمن در سال 1970 در مقاله ای که در نیویورک تایمز به چاپ رسید به این سوال بدین گونه پاسخ داد: «تنها مسئولیتی که کسب و کار در قبال جامعه دارد، حداکثر کردن سود برای سهامداران در چارچوب قانون و اخلاق متعارف در کشور است» [27].
یکی از محققان برج سته در زمینه CSR کرول است که از حدود30 سال پیش نظرات و ایده های ارزشمندی را ارئه نموده است. کرول در سال 1979 CSR را چنین تعریف نموده است:
«مسئولیت اجتماعی کسب و کار شامل انتظارات تشخیصی، اخلاقی، قانونی و اقتصادی می باشد که جامعه در زمان خاصی از سازمان دارد»[58] . در سال 1991 کرول بر اساس چهار بخشی که پیش از این مطرح نموده بود هرم مسئولیت اجتماعی سازمان را ترسیم نمود که در شکل (2-3) قابل مشاهده است.
حقوقی
اخلاقی
بشر دوستی
سودآور بودن
اطاعت از قانون
اخلاق مدار بودن
اقتصادی
لازم
لازم
مورد انتظار
مطلوب
یک شهروند حقوقی خوب بودن
حقوقی
اخلاقی
بشر دوستی
سودآور بودن
اطاعت از قانون
اخلاق مدار بودن
اقتصادی
لازم
لازم
مورد انتظار
مطلوب
یک شهروند حقوقی خوب بودن

شکل 2-3 : هرم CSR کرول
منبع: [59]
هرم CSR کرول در بسیاری از کتب و مقالات مورد استفاده محققان و نویسندگان مختلف قرار گرفت و در واقع نوعی پارادایم در حوزه CSR محسوب می شد [25]. علی رغم ارزش قابل توجهی که هرم کرول داشت انتقاد هایی نیز به آن وارد شد از جمله این که ارتباط و تعامل بین بخش های مختلف در آن توضیح داده نشده بود به طوری که شوارتز و کرول سال ها پس از ارائه هرم کرول آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند و با رفع نقایص آن مدل جدیدی را پیشنهاد داده و آن را مدل سه بخشی مسئولیت اجتماعی سازمان نامیدند [25].
اقتصاد محض
قانون محض
اخلاق محض
اقتصاد/ اخلاق
اقتصاد/ قانون
قانون/ اخلاق

اقتصاد/ قانون/ اخلاق
اقتصاد محض
قانون محض
اخلاق محض
اقتصاد/ اخلاق
اقتصاد/ قانون
قانون/ اخلاق
اقتصاد/ قانون/ اخلاق

شکل 2-4: مدل سه بخشی CSR شوارتز و کرول
منبع: [25]
کمیسیون اروپا CSR را به این صورت تعریف کرده است:
«CSR مفهومی است که به موجب آن سازمان ها نگرانی ها و توجهات خود را به محیط زیست و اجتماع با عملکرد سازمان و تعاملات با ذینفعان به شکل داوطلبانه یکپارچه می نمایند».
یـک تعـریف کاربــردی از مسئـولیت اجتمــاعی در ایـزو 26000 به صورت زیر عنوان شده است:
«مسئولیت اجتماعی، مسئولیت یک سازمان نسبت به تاثیر تصمیمات و فعالیت های آن روی جامعه و محیط زیست از طریق رفتارهای اخلاقی و شفاف است که باید با موارد زیر سازگاری داشته باشد:
توسعه پایدار، رفاه و سعادت جامعه، برآورده نمودن انتظارات ذینفعان، قوانین مدنی و هنجارهای رفتاری بین المللی» [10, p. 4].
سازمان توسعه و تعاون اقتصادی (OECD) در سال 2001 CSR را مشارکت کسب و کار در توسعه پایدار می داند و تاکید می کند که رفتار سازمان نباید تنها تضمین کننده بازگشت سرمایه سهامداران، دستمزد کارکنان و محصولات و خدمات مشتریان باشد، بلکه باید به ارزش ها و نگرانی های اجتماعی و محیط زیستی نیز پاسخ دهد [60]. اما چرا علاقمندی و توجه سازمان ها نسبت به CSR به طور فزاینده ای رو به گسترش است؟ ویسر و همکاران [61]از دو مطالعهی دقیق نام می برند که در آنها به دلایل توجه سازمان ها به مسائل اجتماعی و محیط زیستی اشاره شده است. در مطالعهی اول در گزارش sustainability سال 2002 شرکت PricewaterhouseCoopers 10 دلیل اصلی سازمان ها برای علاقمندی و مسئولیت پذیری نسبت به مسائل اجتماعی شناسایی شده است که عبارتند از:
• افزایش شهرت و اعتبار
• مزیت رقابتی
• صرفه جویی در هزینه ها
• تمایلات صنعت
• تعهد و التزام مدیر عامل و هیات مدیره
• تقاضای مشتریان
• تقاضای SRI
• رشد درآمد
• تقاضای سهامداران
• دسترسی به سرمایه
هانن [10, p. 4-5] همگام با قوانین و مقررات (و البته چیزی فراتر از قانون)، فعالیت ها و تعهدات CSR را شامل موارد زیر عنوان می کند:
• اصول اخلاقی و کنترل و نظارت سازمان
• بهداشت و امنیت
• توجه به محیط زیست
• حقوق انسانی (شامل حقوق نیروی کار)
• توسعه پایدار
• شرایط کاری (شامل امنیت، بهداشت، ساعت کار و دستمزد)
• ارتباطات با صنعت
• سرمایه گذاری، توسعه و مشارکت اجتماع
• احترام به فرهنگ های مختلف و افراد ناتوان
• بشر دوستی سازمان و فعالیت های داوطلبانه کارکنان در این حوزه
رضایت مشتریان و تبعیت از اصول رقابت سالم و منصفانه
• گزارش عملکرد شفاف و مسئولانه
• ارتباط با تامین کنندگان در زنجیره تامین بین المللی و محلی
2-3-2) مسئولیت اجتماعی سازمان و عملکرد مالی
در مطالعات انجام شده در مورد ارتباط بین CSR و عملکرد مالی نتایج متفاوتی توسط محققان مختلف حاصل شده است. مک ویلیامز و سیگل [62] هیچ ارتباط معنا داری بین CSR و عملکرد مالی سازمان نیافته اند و این در حالی است که وادوک و گریویز [63] به ارتباط مثبت و رایت و فریس [64] ارتباط منفی را گزارش کرده اند [65].
محققان دیگری نیز در این خصوص به تحقیق و پژوهش پرداخته و نتایج متناقضی را ارائه داده اند که نمی توان گفت برخی اشتباه و برخی دیگر صحیح می باشند چرا که عوامل بسیاری در ایجاد ارتباط بین عملکرد مالی و CSR دخیل می باشند که از آن جمله می توان به نوع سازمان و صنعتی که در آن قرار دارد، دورهی زمانی که پژوهش در آن انجام شده است، میزان سرمایه گذاری انجام شده روی CSR و عوامل دیگر اشاره کرد.
بر اساس نظر وبر [66] مزیتی که CSR برای سازمان ها در بردارد را می توان به دو بخش مالی و غیر مالی طبقه بندی نمود که این طبقه بندی و تاثیرات آنها را می توان در شکل 2-5 مشاهده نمود.
منافع حاصل از CSR برای سازمان
نوع شاخص
نوع منفعت
مالی
غیر مالی
کیفی
کمی
– بهبود دسترسی به سرمایه
– مجوز امن به عملیات
– بهبود جذب و حفظ مشتری
– بهبود اعتبار
– بهبود استخدام، انگیزه و حفظ کارکنان
– افزایش درآمد
– کاهش هزینه
– کاهش ریسک
– افزایش ارزش برند
CSR
رقابت پذیری
موفقیت اقتصادی
منافع حاصل از CSR برای سازمان
نوع شاخص
نوع منفعت
مالی
غیر مالی
کیفی
کمی
– بهبود دسترسی به سرمایه
– مجوز امن به عملیات
– بهبود جذب و حفظ مشتری
– بهبود اعتبار
– بهبود استخدام، انگیزه و حفظ کارکنان
– افزایش درآمد
– کاهش هزینه
– کاهش ریسک
– افزایش ارزش برند
CSR
رقابت پذیری
موفقیت اقتصادی

شکل 2-5: مدل تاثیر CSR
منبع: [66, p. 250]
آنچه که در شکل 2-5 قابل توجه است آن است که تاثیرات CSR چه تاثیرات مالی باشند و یا غیر مالی در هر دو صورت شرایط رقابت پذیری را برای سازمان ایجاد کرده و به عبارت بهتر به مزیت رقابتی منجر خواهند شد که مزیت رقابتی خود منجر به کسب موفقیت های اقتصادی برای سازمان می شود.
2-3-3) مسئولیت اجتماعی سازمان و تئوری مبتنی بر منابع
روسو و فوتس [67] با بررسی CSR از زاویهی دید تئوری مبتنی بر منابع به این بحث می پردازند که عملکرد اجتماعی سازمان (CSP) ( بخصوص عملکرد محیط زیستی) می تواند به عنوان منبع مزیت رقابتی مطرح شود.
مک ویلیامز و سیگل [65] بیان می کنند که بر اساس دیدگاه جنسن [68]، CSR را می توان نوعی سرمایه گذاری در نظر گرفت و معتقدند که پرداختن به آن برای سازمان هزینه بر است و در واقع منجر به ایجادهزینه اضافی خواهد شد، ولی در صورتی که این هزینه جایی انجام شود که منجر به خلق درآمد برای سازمان شود می تواند سودآور باشد و این رویکرد پایهی تعریف ارزش حاصل از تئوری مبتنی بر منابع برای سازمان به عنوان درآمد خالص (درآمد اضافی منهایهزینه اضافی) می باشد .[55] برای رسیدن به روشی جهت دستیابی به حداکثر سود مک ویلیامز و سیگل با بکار بردن چارچوب تئوری عرضه و تقاضا سطح سرمایه گذاری روی CSR را مشخص نموده و عنوان می کنند که این روش علاوه بر حداکثر سازی سود منجر به کسب رضایت ذینفعان در تقاضا برای CSR خواهد شد [65].
مک ویلیامز و سیگل [55] با طرح موضوع ارزش حاصل از تئوری رویکرد به منابع به بررسی روش های تعیین و اندازه گیری ارزش های حاصل از CSR برای مشتریان، جامعه، سازمان (سهامداران) و همچنین کارکنان به عنوان یکی از منابع اساسی در تئوری مبتنی بر منابع پرداخته و با یکپارچه کردن تئوری های مختلف در حوزه های مدیریت، بازاریابی و همچنین اقتصاد سعی در رسیدن

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *