شبه های قدر :

شبه های نوزدهم ، بیست ویکم وبیست وسوم ماه مبارک رمضان

شب نوزدهم :

اول شبه های قدره وشب قدر همون مثل که در تموم سال شبی خوب وفضیلت اون نمی رسه وعمل در اون بهتره از عمل در هزار ماه ودر اون شب تقدیر امور سال می شه وملائکه وروح که بزرگ ملائکه س درآن شب باذن پروردگار بزمین نازل می شن وبخدمت امام زمان علیه الستلام مشرف می شن وآنچه واسه هرکی مقدر شده بر امام علیه السلام عرض می کنن واعماال شب قدر بر دو نوعه ، یکی اینکه در هر سه شب باید کرد ودیگر اینکه مخصوصه بهر شبی.

اما اعمالی که در هر سه شب مشترکه وباید انجام داد :

اول : غسله ( همزمان غروب آفتاب ، که بهتره نماز شام رو با غسل خواند )

دوم : دو رکعت نمازه که در هر رکعت بعد از حمد هفتمرتبه توحید بخونه وبعد از فراغ هفتاد مرتبه اَستَغفُرِاللهَ وَاَتوبُ اِلَیهِ ودر روایتیه که از جای خود بر نخیزد تا حقتعالی اون وپدر ومادرش رو بیامرزد.

سوم : قرآن مجید رو بگشاید وبگذارد در مقابل خود وبگوید : اَللّهُمَّ اِنّی اَسئَلُِکَ بِکِتابِکَ المُنزَلِوَمافیهِاسمُکَالاَکبَرُو،اَسماؤُکَ الحُسنی وَیُخافُ وَ یُرجی اَن تَجعَلَنی مِن عُتَقائِکَ مِنَ النّار پس هر حاجت که داره بخونه

چهارم : مصحف شریف رو بگیره وبر سر بزاره وبگوید :

اَللّهمَّ بِحَقِّ هذاالقُرآنِ وَ بِحَقِّ مَن اَرسَلتَه بِه وَبِحَقِ کُلِّ مومنٍ مَدَحتَه ُ فیهِ وَبِحَقِّکَ عَلَیهِم فلا اَحَدَ اَعرَفُبِ بِحَقِّکَ مِنکَ

ده مرتبه بگه : بِکَ یا الله

ده مرتبه : بِمُحَمَّدٍ

ده مرتبه : بِعلیٍّ

ده مرتبه : بِفاطِمَهَ

ده مرتبه : بِالحَسَنِ

ده مرتبه : بِالحُسَین ِ

ده مرتبه : بِعلیّ بنِ الحُسین

ده مرتبه : بِمُحَمَّدِ بنِ عَلِیٍّ

ده مرتبه : بِجَعفَر بنِ مُحَمَّدٍ

ده مرتبه : بِموُسی بنِ جَعفَر ٍ

ده مرتبه : بِعلیِّ بنِ عَلیٍّ

ده مرتبه : بِعَلِیِّ بنِ مُحَمَّدٍ

ده مرتبه : بِالحَسَنِ بنِ عَلِیٍّ

ده مرتبه : بِالحُجَّهِ

پس هر حاجتی داری طلب کن .

پنجم : زیارت امام حسین (ع) است؛ که در خبره که چون شب قدر میشه منادی از آسمون هفتم ندا میکنه که حق تعالی آمرزید هر کسی رو که به زیارت قبر امام حسین (ع) اومده .

ششم : احیا داشتن این شبهاه که در روایت امده هرکی زنده کنه شب قدر رو گناهان اون آمرزیده شه هر چند به عدد ستارگان آسمون وسنگینی کوهها وکیل دریاها باشه .

هفتم : صد رکعت نماز کنه که فضیلت بسیار داره ، وافضل آنست که در هر رکعت بعد از حمد ده مزتبه توحید بخونه .

هشتم : بخونه :اَللّهُمَّ اِنّی اَمسَیتُ لَکَ عَبدًا داخِرًا لا اَملِکُ لِنَفسی وَ اَعتَرِفُ ….

اما اعمالی که مخصوص هر شبه وباید انجام داد :

شب نوزدهم :

اول : صد مرتبه اَستَغفُرِاللهَ رَبی وَاَتوبُ اِلَیه

دوم : صد مرتبه اَللّهُمَّ العَن قَتَلَهَ اَمیرَالمومنینَ

سوم : بخونه یا ذَالَّذی کانَ …

چهارم : بخونه دعای اَللّهَمَّ اجعَل فیما تَقضی وَ….

شب بیست ویک : فضیلتش زیادتر از شب نوزدهمه ، و باید اعمال اون شب رو از غسل واحیاء وزیارت ونماز ، هفت قل هوالله وقرآن بر سر گرفتن وصد رکعت نماز ودعای جوشن کبیر وغیر در این شب بعمل آورد ، در روایات تاکید شده در غسل واحیاء ذوق و شوق و خوشحالیّ وجهد در عبادت در این شب وشب بیست وسوم .

جمع آوری: پایگاه تفریحی آلامتو

احیا