Grapes

محققان زیست شناسی کشورمون با به کار گیری مواد موثره موجود در عصاره گیاه انگور محصورشده در نانوحامل های دارویی موفق به تولید دارویی واسه درمان دیابت شدن.

به گزارش آلامتو به نقل از ایسنا ؛ این نانوحامل دارویی که از سیانیدین و دلفینیدین موجود در شکل های جور واجور انگور جفت و جور شده، در کاهش مشکلات به وجود اومده بوسیله دیابت شیرین موشای گرفتار به این مریضی موفق بود و می تونه به عنوان فرآورده ضد دیابت جدیدی در صنایع داروسازی استفاده بشه.

«سیانیدین» و «دلفینیدین» دو ترکیب کلی «فنلی» موجود در شکل های جور واجور انگور و دارای خاصیت آنتی اکسیدانی هستن.

با در نظر گرفتن گسترش رو به رشد مریضی دیابت شیرین در دنیا و هم به مشکلات مربوط به کنترل این مریضی، تحقیقات جهت ایجاد روشای جدید کنترل مشکلات این مریضی چیزی لازمه و از اولویتای تحقیقاتی جهان حساب می شه.

در این مریضی، شکل های جور واجور پروتئینای موجود در بدن، «گلیکه» شده که منتهی به تغییر ساختمون پروتئینا و فعالیت زیستی اونا می شه.

از این رو کنترل گلیکه شدن پروتئینا در جلوگیری از بروز مشکلات دیابت بسیار لازمه. از اونجا که دو ترکیب کلی فنلی سیانیدین و دلفینیدین موجود در شکل های جور واجور انگور دارای خواص مفیدی مثل کاهش کلسترول خون و حفاظت سیستم قلبی- عروقی هستن که از مشکلات مریضی دیابت شیرین هستن، محققان در این طرح به بررسی اثر این دو ترکیب موجود در گیاه انگور به فرم آزاد و نانولیپوزومی روی کاهش مشکلات دیابت پرداختن.

به گفته دکتر امیر نزدیک، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و محقق این طرح، اول به کمک چربیایی مثل فسفاتیدیل کولین موجود در سویا و کلسترول، نانولیپوزومای شامل سیانیدین و دلفینیدین جفت و جور شد.

ایشون اضافه کرد: در مرحله بعد اثرات این ترکیبات به شکل آزاد و محدود در نانولیپوزوما روی عکس العمل گلیکه شدن آلبومین و هموگلوبین A در شرایط برون تن مورد مطالعه قرار گرفت. در آخر پس از اطمینان از کارایی نانولیپوزومای جفت و جور شده در این شرایط، با تیمار موشای آزمایشگاهی گرفتار شده به دیابت، عکس العمل گلیکه شدن آلبومین و هموگلوبین A و هم اینکه تغییرات گلوکز خون، کلسترول و چیزای دیگه ای به جز اینا به کمک این ترکیبات در شرایط درون تنی بررسی شد.

محقق این طرح گفت: یافته های این تحقیق نشون داد که سیانیدین و دلفینیدین مخصوصا در شکل محدود در نانولیپوزوما می تونن در شرایط برون تنی از گلیکه شدن آلبومین و هموگلوبین A جلوگیری کنن و هم اینکه در موشای آزمایشگاهی گرفتار به دیابت، دلیل کاهش گلوکز خون، کلسترول خون و آلبومین و هموگلوبین A گلیکه شده و هم افزایش مقدار گلیکوژن ذخیره شده در کبد شن و پس می تونن به عنوان ترکیبات کاهنده مشکلات به وجود اومده بوسیله دیابت شیرین مصرف شن.

نزدیک بیان امیدواری کرد که با انجام آزمایشای تکمیلی و کلنیکی بشه محصول نامبرده رو به عنوان یه فرآورده ضد دیابتی جدید معرفی کرد.

یافته های این کار تحقیقاتی که بوسیله دکتر امیر نزدیک، دکتر زهره فائزی زاده و دکتر مسعود گودرزی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بروجرد انجام شده، در مجله Planta Medica منتشر شده.

ایسنا دیابت