محققان در مطالعه جدیدی نشون دادن چیجوری دارویی که معمولا واسه گلوکوما تجویز می شه می تونه در درمان الگوی طاسی مردونه و دیگه اشکال ریزش مو موسوم به آلوپسی موثر واقع شه.
“بیماتوپروست” داروی تایید شده سازمان نظارت بر غذا و داروی آمریکا(FDA) واسه گلوکوما، تونسته موجب رشد دوباره مو و افزایش طول مژها شه.
اما این داده ها اولین نتایجیه که نشون میده این دارو می تونه رشد دوباره موی سر رو هم به دنبال داشته باشن.

والری راندال از دانشگاه بردفورد انگلیس گفت: با امید به اینکه این تحقیق به ارائه درمان جدیدی واسه طاسی منجر شه که می تونه کیفیت زندگی خیلی از افراد دچار طاسی رو بهتر کنه. تحقیقات بیشتر می تونه شناخت ما رو از چگونگی فعالیت فولیکولای مو زیاد کرده و راهبردهای درمانی جدیدی رو واسه خیلی از مشکلات رشد مو جفت و جور سازه.

راندال و همکارانش واسه این کشف، سه مجموعه آزمایش انجام دادن. دو آزمایش با به کار گیری سلولای انسانی و یکی هم با سلولای موش. آزمایشای انجام شده روی سلولای انسانی از فولیکولای مو رشد داده شده روی کشت عضو و هم اینکه مستقیما روی جمجمه آدم انجام شد. در هر دوی این آزمایشا محققان به این نتیجه رسیدن بیماتوپروست موجب رشد مو شده.
مجموعه سوم آزمایشا که شامل به کار گیری این دارو روی نقاط طاس پوست موش بود هم مانند سلولای انسانی موجب رشد مو شد.
به کار گیری این دارو و بی خطری اون واسه آدم تایید و یافته های این تحقیقات در نشریه FASEBمنتشر شده.

خبرگزاری مهر ریزش مو قطره چشمی