تخصصان علوم پزشکی در دانشگاه کیوتوی ژاپن موفق شدن واسه درمان مشکل نازایی در مردان اسپرم های مصنوعی تولید کنن.

به گزارش ایسنا، این کارشناسان ادعا می کنن که واسه اولین بار موفق شده ان اسپرم های مصنوعی کاربردی رو با به کار گیری سلولهای بنیادی تولید کنن و این نتیجه کار بسیار مهم به روش های درمانی جدیدی واسه حل مشکل ناباروری در مردان می رسه.

گروهی از کارشناسان دانشگاه کیوتو در ژاپن در شرایط آزمایشگاهی سلولهای تولید کننده اسپرم رو بوجود آورده و اونا رو به موش های نازا منتقل کردن. این موش ها پس از درمان با این روش تونستن نوزادان جدید بدنیا بیارن.

به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، این کارشناسان تاکید کردن اگه روش فوق در آزمایشات انسانی هم موثر واقع شه به زودی می توان با این فوت وفن به هزاران مرد نابارور کمک کرد تا پدر شن.

پس گزارش، آزمایشات قبلی در تلاش واسه تولید اسپرم از سلولهای بنیادی جنینی خیلی موفق نبودن و در بیشتر موارد منتهی به تولد نوزادانی می شدن که سالم نبوده و زود می مردند. اما این یافته که در مجله «سلول منتشر شده» بسیار امیدوارکننده س.

بازنشر : آلامتو

به نقل از : ایسنا