روزانه سارقان در سراسر دنیا دست به سرقتای جور واجور میزنن و عده خیلی از اونا بوسیله پلیس دستگیر می شن اما دنیای این دزدیا هم پیچیدگی و شگفتیای خاص خود رو داره.

یه چند وقت پیش در شهر “انگهام” استرالیا مغازه داری گزارش یه سرقت رو به پلیس داد. افسران با حضور در منطقه دیدن یه سوراخ در سقف به وجود اومده و یه بوی بد هم در محیط پیچیده س.

پلیس احتمال داد که شاید دزد از سقف وارد شده اما در بخوره با زمین حالش بهم خورده و این بوی بد هم حاصل از اون هستش اما این فرضیات به طور کامل اشتباه بود چون که روز بعد یه مار پیتون در این مغازه پیدا شد.

snake2

از اونجایی که گزارش دزدی شده بود پلیس دوباره در مغازه حاضر شد و این بار مار رو به جرم سرقت دستگیر کرد. این مار پیتون ۱۷ کیلوگرم وزن و ۶ متر طول داره و هنوز معلوم نیس از کجا وارد سقف این مغازه شده.

صاحب این مغازه گفته اجناس خوردنی چند وقتیه که در مغازه پنهون میشه و به خاطر همین این مار به عنوان یه دزد شناخته میشه. این مار با شاکیانی که داره حتی نمی تونه وارد باغ وحش شه و باید تو یه جزیره وحشی رها شه.

باشگاه خبرنگاران