مزایای بانکداری الکترونیکی 1- دسترسی یا دستیابی فارغ ازمکان وزمان به خدمات ارائه شده بانکها در بانکداری سنتی دریافت خدمات به مشتریان محدود بود. برای مثال این بانکها درطول شبانه روز تنها 8 ساعت خدمات بانکی ارائه می دادند و همچنین ایام تعطیلات رسمی و تعطیلات آخر هفته مشکلاتی را برای مشتریان بوجود می آورند اما با رواج بانکداری الکترونیکی مشکل اصلی محدودیت زمانی ومکانی استفاده ازخدمات بانکی مرتفع شده است.   2-حذف موانع افتتاح حساب یکی دیگرازمشکلات نظام بانکداری سنتی افتتاح حساب بویژه درروزهای پایان ماه و یا پایان سال بودکه مشتریان با اتلاف وقت فراوان، عدم امکان افتتاح حساب و واریز وجوه افتتاح حساب مواجه بودند.امروزه درسیستم بانکداری اینترنتی مشتریان می توانند درهرلحظه به گشایش حساب اقدام نماییدو وجه لازم برای گشایش حساب را ازحساب دیگر خود به حساب جدید خود انتقال دهند.   3- سهولت درپرداخت قبوض در نظام بانکداری سنتی مشتریان برای پرداخت قبضهای مختلف ازقبیل قبضهای آب و برق، تلفن وگازواقساط باید درزمانهای معین ودرروزهای معین به بانک مراجعه کنند.ولی امروزه مشتریان ازطریق اینترنت و با واردساختن شماره اشتراک وشماره برگ قبض خود می توانند وجه قبض را ازحساب خود به حساب بانک یاشرکت صاحب قبض انتقال دهند. درحقیقت از این طریق مشکلات پرداخت حل شده وجریمه های ناشی از تاخیردرپرداخت وجوه قبوض کاهش یافته است. سایر مزایای بانکداری الکترونیکی عبارتند از : امکان خرید سهام ازطریق سیستم الکترونیکی بانک، امکان دریافت یا حواله انواع چک، امکان دسترسی ونظارت برحسابهای شخصی وامکان مبادلات پول وخدمات بین مشتریان می باشد.   2-2-4- معایب بانکداری الکترونیکی 2-2-4-1- خطرهای امنیتی در نظام بانکداری جدید افراد می توانند با بدست آوردن رمز اشخاص ازحسابهای آنان برداشت کنند و یا به طورکلی به حسابهای اشخاص حمله یا آنهارا از اعتبار ساقط نمایند.باید گفت که درنظام بانکداری سنتی به دلیل ماشینی بودن سیستم و یا دستی بودن آن، فقط متصدیان اموربانکی به حسابهای مشتریان دسترسی داشتندو از این نظرمیزان این نوع خطرهای امنیتی برای حسابهای افراد وشرکتها بسیار پایین بود.   2-2-4-2- نا آشنایی با فناوری[1] عده کثیری ازافراد جامعه با این شیوه بانکداری الکترونیکی آشنایی ندارند که از نبود آموزشهای عمومی وزمینه های لازم فرهنگی واجتماعی ناشی می شود. برای متداول شدن این شیوه بانکداری واستفاده مشتریان ازآن، به برگزاری دوره های آموزش شیوه کار با نظام خدمات الکترونیکی نیاز است. ازسایر معایب بانکداری الکترونیکی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. دسترسی هکر[2]ها به حسابهای اشخاص.
  2. نبودن اینترنت پرسرعت ودائمی دربرخی ازکشورها ازجمله کشورخودمان.
  3. بالا بودن هزینه های زیرساختی بانکداری الکترونیک.
اما با وجود مشکلاتی که پیش روی این شیوه بانکداری است به جرات می توان گفت که بانکداری الکترونیکی نقش عمده ای درایجاد رفاه مشتریان، کاهش هزینه های حاصل ازآن وهمچنین صرفه جویی دروقت مردم جامعه را دربردارد(علیخانزاده، 1387).   [1] – Technology [2]– Hacker]]>