تمام

فعالیتهای کارآفرینانه فردی و گروهی به طور مستمر

،سریع ووراحت در سازمان مرکزی یا شرکت تحت پوشش خودمختار به ثمر رسند
(منبع:صمدآقایی، 1378)
Corporate entrepreneurship
فرآیندی است که سازمان طی می کند تاهمه کارکنان
بتوانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه کنند و تمام
فعالیتهای کارآفرینانه فردی و گروهی به طور مستمر
،سریع ووراحت در سازمان مرکزی یا شرکت تحت پوشش خودمختار به ثمر رسند
(منبع:صمدآقایی، 1378)

2-22- کارآفرین کیست؟
اصطلاح کارآفرین ،اولین بار ژوزف شومپیتر به کار برد. واژه کارآفرین در بردارنده معنای موفقیت است . این واژه به معنای محصولات، ابداعات، کیفیت و خدمات نوین است . در درون یک شرکت ، این واتژه به معنای نوع خاصی از روحیه، سر زندگی و فضیلت است. باتلر، مفسر روزنامه تجاری ، آن را “شوق خلقت” می داند.
“پیتر دراکر” معتقد است کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می کند. کارآفرین ارزش ها را تغییر می دهد و ماهیت آنها را دچار تحول می نماید. همچنین مخاطره پذیر است و به درستی تصمیم گیری می نماید. برای فعالیت خود به سرمایه نیاز دارد و کارآفرینی به عقیده دراکر به کار بردن مفاهیم و فنون مدیریتی، استاندادسازی محصول، به کار گیری ابزارها و فرآیندهای طراحی و بنا نهادن کار برپایه آموزش و تحلیل کار انجام شده است(سعیدی کیا،1386).
2-23- ویژگی های کارآفرینان
ده مورد از ویژگی هایی که “تامپسون” “هیسریچ” و “پیترز” در سال 1998 ذکر کرده اند، عبارت از:
* کارآفرینان افرادی هستندکه تفاوت ایجاد می کنند، در واقع آنها به طور خلاقانه فرصت هایی را برای کسب و کار ایجاد می- نمایند.
* کارآفرینی، تشخیص و استفاده مطلوب از فرصت ها می باشد.
* کارآفرینان با هدف دستیابی به منافع مورد نیاز برای استفاده از فرصت ها به شدت تلاش می کنند.
* کارآفرینان از طریق ارائه محصولات، خدمات یا شیوه های جدید، ارزش ایجاد می کنن.
* کارافرینان ایجادکننده شبکه های مطلوب منابع ،امکانات مالی، ابتکارات، شبکه های اجتماعی و مذاکرات مختلف هستند.
* کارآفرینان از چگونگی و چرایی فرصت ها و جایگاه خود شناخت دقیق دترند.
* کارآفرینان خود ،سرمایه ایجاد می کنند ، این سرمایه به شکل های مختلف نظیر سرمایه مالی، اجتماعی و هنری می باشد.
* کارافرینان خطرپذیرند و توانایی اداره و ریسک های مختلف را دارند.
* کارآفرینان در مقابل سختی و مشکلات، خویشتن دار و مقاوم هستند.
* کارآفرینان مستلزم خلاقیت و نوآوری هستند و این دو از عناصر اصلی آن است(طالبی و لباف،1382).
جدول شماره(2-7) مقایسه کارآفرینان، کارآفرینی سازمانی و مدیران سنتی
کارآفرینان سازمانی
کارافرینان
مدیران سنتی
استقلال وتوانایی برای پیشرفت به منظورکسب پاداش
استقلال،فرصت برای خلق کردن و کسب پول
ارتقاء.و پاداش های سازمانی نظیر:
قدرت،دفترکار مناسب و غیره

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انگیزانندههای
اصلی
بین دوحالت قبل،برنامه ریزی مبتنی برفوریت برای تطبیق باجدول زمانی سازمان
ادامه حیات و دستیابی به رشدتجاری بین 5تا10 سال
برنامه ریزی کوتاه مدت مطابق با سهمیه ها،بودجه بندی هفتگی،ماهانههفصلی و برنامه ریزی سالانه
افق زمانی
نظارت مستقیم بیش از تفویض
نظارت مستقیم
تفویض اختیار،سرپرستی بیش از نظارت مستقیم
فعالیت
درحدمتوسط
درحدمتوسط
دقیق-محتاط
مخاطرهپذیری
عدم توجه به نمادهای شغلی
عدم توجه به نمادهای شغلی
توجه به نمادهای شغلی
موقیت وجایگاه
تلاش می کنندتا از پروژه های مخاطره آمیزچشم پوشی کنندتاوقتی که آمادگی لازم را به دست آورند
باشکست واشتباهات روبرو می شوند
تلاش می کنند تا از شکست واشتباه اجتناب کنن
شکست واشتباه
سازگاری با دیگران درپذیرش دیدگاه های خصوصی،تاتاحدی بردباربودهومایلندکه سازگارباشند
پی گیری دیدگاه های خصوصی،قاطعیت وفعل گرا
سازگاری با افرادی که درجایگاه قدرت قرار دارند
تصمیم گیری

]]>