منابع و ماخذ تحقیق حقوق خیانت،

احسن» .2. روایات: روایاتی نیز در این زمینه وارد گردیده که دلالت دارند بر اینکه وصی در تصرفات (اعتباری و خارجی)خود در اموال محجورباید رعایت مصلحت او را بکند. 3. عدم تعدی و تفریط وصی می‌باشد.
از آنجا که وصی از طرف پدر یا جد پدری برای حفظ و حمایت و اداره اموال فرزندانشان برگزیده شده است، لذا اموال صغار در دست موصی امانت بوده و جز در صورت تعدی و تفریط ضامن نخواهد بود. حال سوال این است که اگر وصی در اموال کودک تعدی و تفریط کند و از حدود امانت خارج گردد آیا حاکم باید او را عزل نماید و کس دیگری را بجای وی نصب کند و یا نیازی به عزل حاکم نبوده و به نفس خیانت، وصی منعزل می‌شود؟ محقق حلی (ره) می‌فرماید: اگر وصی خیانت کند بر حاکم واجب است که او را عزل نموده و امینی را بجای وی نصب کند. شهید ثانی (ره) معتقد است: اگر عدالت را در وصی شرط بدانیم پس از صدور خیانت، به نفس خیانت خودش منعزل و برکنار شده و نیازی به عزل حاکم نیست زیرا شرط وصایت، عدالت بوده و واضح است که مشروط به انتفاء شرطش، منتفی می‌گردد و احتیاج به سبب دیگری ندارد. اما اگر عدالت را شرط ندانیم، پس در این هنگام بر حاکم لازم است که وی را عزل کند. تحقیق در مقام این است که اعتبار عدا
دانلود پایان نامه برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


]]>