نگاهي به صنعت ميگو در جهان

نگاهي به صنعت ميگو در جهان اگرچه پرورش ميگو در جهان از سابقه اي نزديك به 6 قرن برخوردار است اما سابقه پرورش علمي ميگو به دهه 1950، زماني كه تكثير ميگو به شكلي تجارتي گسترش يافت ، باز مي‌گردد. در حالي كه تا سال 1975 ميلادي توليد ميگوي پرورشي در حدود 50 هزار تن بود با ارتقاي فن آوري توليد بچه ميگو و غذا و بهبود كيفيت تجهيزات و تاسيسات پرورش ميگو و مديريت مزارع ميزان توليد ميگوي پرورشي در اوايل دهه 1990 به بيش از 700 هزار تن افزايش يافت و در قرن بيست ويكم از مرز يك ميليون تن گذشت. [13] تحولات پرورش ميگو در طي پنجاه سال اخير را مي‌توان به چند دوره تقسيم نمود: [14] دوره اول: سال‌هاي 1950 تا 1965 كه از آن به عنوان سال‌هاي تدوين فن آوري تكثيرو پرورش ميگو مي‌توان نام برد و در طي آن با تحقيقات انجام شده در زمينه خصوصيات زيستي ميگو و نيازمندي‌هاي محيطي دانش لازم براي توسعه تجاري تكثير و پرورش ميگو فراهم آمد. [14] دوره دوم: سال‌هاي 1965 تا 1985 که آن را مي‌توان سال‌هاي تکوين فن آوري دانست و در کنارتحقيقات وسيع‌تر وعميق‌تر تجهيزات لازم براي پرورش ميگو توليد، عرضه و در مزارع به کار گرفته شد.در پايان اين دوره ميزان توليد ميگوي پرورشي 200 هزار تن (حدود 10 درصد از کل توليد جهاني ميگو در سال 1985) بود. [14] دوره سوم: 1985 تا 1995  كه به واسطه تقاضا و قيمت بالاي ميگو در بازارهاي جهاني شاهد گسترش جغرافيايي مناطق پرورش ميگو از آسياي جنوب شرقي و امريكاي لاتين به خاورميانه ، آفريقا،‌ اقيانوسيه و مناطق ايندو- پاسيفيك هستيم. در طي اين سال‌ها كشورهايي مانند عربستان و ايران در خاورميانه و ماداگاسكار و استراليا پرورش تجارتي ميگو را تجربه و برنامه‌هاي توسعه  اين فعاليت را به اجرا گذاردند. در عين حال در اين دوره كشورهاي متقدم نظير چين، تايلند، اكوادور و… مشكلات ناشي از بروز بيماري‌ها را تجربه كردند و برخي مانند فيليپين ديگر نتوانستند به جايگاه پيشين خود در بين پرورش دهندگان ميگو باز گردند. ميزان توليد ميگوي پرورشي در پايان اين دوره کمتر از 30% کل ميگوي توليد شده در اين سال بود. [14] دوره چهارم به سال‌هاي اواخر قرن بيستم و قرن حاضر باز مي‌گردد .در اين دوره توليد ميگوي پرورشي و ميزان عرضه ميگو(‌پرورشي ودريايي) به بالاترين حد خود رسيد و كاهش قيمت ميگو در بازاراهاي جهاني مشكلات زيادي را براي بسياري از كشورهاي توليد كننده ميگو، نظير ايران، بوجود آورده است. [14]]]>