تاریخچۀ سردرد

الگوی اپیدمیولوژیک میگرن و سردرد تنشی در مناطق مختلف جهان متفاوت گزارش شده است. در مطالعه‌‌ای که بر روی 1146 زن در کشور ترکیه انجام گرفت شیوع میگرن در متأهلین بیش از سایر گروه ها بود. میگرن در گروهی که دارای سطح تحصیلات بالایی بودند نسبت به سایرگروه ها بیشتر دیده شد ولی سر درد تنشی در گروه با تحصیلات پایین شایع تر بود. در مطالعه‌ای مقطعی در گشور دانمارک خواب غیر طبیعی، رابطۀ معنی داری را با سردرد تنشی، میگرن نشان داد ولی مصرف سیگار، قهوه و الکل رابطۀ معنی داری را با هیچ کدارم از انواع سر درد نشان ندادند. در مطالعۀ مقطعی گسترده‌ای که بر روی 15،500 نفر از ساکنان مناطق روستایی کشور اتیوپی انجام گرفت، رابطۀ سابقه خانوادگی با میگرن از نظر آماری معنی دار بود. مطالعه‌ای در کشور برزیل نشان داد که میگرن در کسانی که فشار خون ایدآل یا طبیعی داشتند شایع‌تر از کسانی بود که فشار خون بالا داشتند. در مطالعه‌ای مقطعی که بر روی جمعیت عمومی کارمندان ادارات دولتی کرمان انجام شد، بین میگرن و عوامل سن، جنس و سابقه کار رابطه آماری معنی داری پیدا شد. در افراد مونث و با افزایش سابقه کار، شیوع میگرن زیاد‌تر شده بود. در مطالعه که در شیراز بر روی 1868 نفر از دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و متوسطه انجام گرفت رابطه سابقه خانوادگی با همه انواع سردرد اعم ازمیگرن، سردرد تنشی و سر درد توأم میگرنی و تنشی معنی دار بود (آیت اللهی ،چراغیان،1384).

سردرد و سابقه خانوادگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز رابطه معنی داری از خود نشان داد . همچنین نسبت شانس ابتلای به سر دردهای تنشی و توام میگرنی و تنشی در میان دانشجویانی که الگوی خواب آنها غیر طبیعی بوده است به صورت معنی داری از همتایان آنها که از الگو خواب طبیعی بر خوردار بودند بیشتر بود. افسردگی با میگرن رابطه معنی داری را در میان دانشجویان علوم پزشکی کرمان از خود بروز داد. حدود30 درصداز دانشجویان اهوازی به میزان نسبتا زیاد و تقریبا15 درصد در حد بسیار بالایی از عارضه میگرن رنج می بردند (آیت اللهی،چراغیان،1384).

شیوع سردرد در جوامع مختلف، متفاوت است، به طوری که در نروژ، برزیل، ترکیه، قطر، عربستان، یوگسلاوی و کنیا ، به ترتیب 8/67 درصد، 9/82 درصد، 2/49 درصد، 85 درصد، 8/49 درصد، 66 درصد و 88 درصد گزارش شده است و در تمام موارد ،شیوع سردرد در زنان بیشتر از مردان بوده است. شیوع سردرد در کنیا 88 درصد بود که از این میزان سردرد میگرنی 38 درصد، سردرد تنشی 50 درصد و سردرد طبقه بندی نشده 12 درصد را به خود اختصاص داده اند. در عمان نیز شیوع سردرد 8/96 درصد و شیوع میگرن و سردرد تنشی هرکدام 2/12 درصد گزارش شد که در زنان، شیوع سردرد بالاتر از مردان بود. سردرد بر فعالیت های شغلی و اجتماعی افراد تاثیر بسزا دارد(بهروز وهمکاران،1392: 59).

در پژوهش در کشور برزیل 7/12 درصد افراد مبتلا به سردرد خفیف و بدون محدودیت در کارکرد، 9/57 درصد سردرد شدید با محدودیت عملکرد قابل توجه در هر روز و سه درصد سردرد تحمل ناپذیر را گزارش کرده اند. مطالعه ی تاثیر سردرد بر کیفیت زندگی افراد در برزیل نشان داد که 7/62 درصد افراد میگرنی هنگام حملاتشان کاهش عملکرد شغلی داشتند و این رقم در مبتلایان به سردرد تنشی24/54 درصد بود . در نایروبی 86 درصد افراد ناتوانی در کارکردن به درجات مختلف داشتند و نیز، میگرن بیشتر بر کار کردن و فعالیت های اجتماعی آنان تاثیر داشت. 6/23 درصد افراد مبتلا به سردرد در یک سال گذشته حداقل یک روز هفته غیبت از کار به علت سردرد داشتند وبین شدت سردرد و تعداد روزهای غیبت از کار یا تحصیل رابطه ی معنی دار  وجود داشت (بهروز و همکاران،1392).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و افسردگی و کاهش سردرد تنشی زنان شهر کرمانشاه