پایان نامه حقوق در مورد : هزینه نگهداری

دانلود پایان نامه

مادی) یا کمرشان در زیر پرداخت جریمه خم می شود یا ناگزیر به دلیل عجز از پرداخت جریمه بایستی راهی زندان شوند(محمدی، 1384،ص90).
نهایتاً زندان در شرایطی که دارای استانداردها و اصول تعریف شده در متون حقوقی و آئین نامه زندان باشد محیطی مناسب برای بازسازی شخصیتی مجرم و بازگشت شرافتمندانه او به جامعه و سازگاری با اجتماع می باشد. به گونه ای که در اکثر جوامع دنیا، دستور مجازات حبس به عنوان مهمترین و موثرترین مجازات‌ها می باشد و جایگزین کاملاً مناسبی در حقوق کیفری کشورها برای آن پیدا نشده است.
‌گفتار دوم : عوامل ناکارآمدی مجازات حبس
کیفرشناسان هدف اعمال مجازات را اصلاح و بازپذیری اجتماعی فرد و به بیان دیگر آگاه‌سازی وی می دانند. ولی امروزه نتایج بدست آمده از کارکرد مجازات زندان تحقق چنین هدفی را در عمل نشان نمی دهد. برنامه های اصلاحی تربیتی اجرا شده در محیط‌های بسته زندان ناموفق بوده اند، زیرا ریشه های اصلی بزهکاری همچنان ناشناخته باقی مانده و در صورت شناسایی و آشکار بودن نیز حل نشده رها شده‌اند(معظمی،1385،ص67).
کیفر حبس امروز دیگر کارایی ندارد و اثرات زیانبار آن بیشتر از فواید و منافع اجرای آن است. به همین دلیل جایگزین هایی مناسب برای کیفر حبس پیش بینی شده اند تا اینکه این جایگزین‌ها بتوانند اثرات زیانبار کیفر حبس را از بین برده یا اینکه یا از اثرات آن بکاهند(آشوری،1382،صص9-7).
این دلایل بخشی به اهداف کیفر حبس برمی گردند و بیانگر این امر می باشند که این کیفر نتوانسته اهداف موردنظر(اصلاح و ارعاب و بازدارندگی) را برآورده نماید و بخشی دیگر از این دلایل به نفس کیفر حبس و شیوه اجرای آن برمی‌گردند. لذا عمده دلایل و عوامل ناکارآمدی مجازات حبس که از سوی مخالفان این مجازات ارائه شده است، در ذیل مورد بحث قرار می گیرد.
بند اول : ناکامی در دستیابی به اهداف
هدف اصلی از تاسیس کیفرها، مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه است و علاوه بر این اهداف اصلی، از جمله اهداف اختصاصی کیفر، اصلاح بزهکار از طریق تعلیم و تربیت جسمی و فکری و روانی بزهکار و حمایت از جامعه از طریق تعلیم و تربیت بزهکار برای زندگی مجدد در جامعه ضمن اعمال مجازات های سالب آزادی و اقدامات تأمینی و تربیتی(بازسازگاری مجدد مجرم) و پیشگیری فردی (ارعاب بزهکار) و پیشگیری عمومی(ارعاب دیگران) و جلب رضایت مجنی علیه می باشد(گلدوزیان،1385،صص284-283).
در واقع یکی از اهداف مجازات که ارعاب و بازدارندگی می باشد(بولک، 1384،ص31؛ صفاری،1384،صص298-291) منظور جنبه پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می باشد. بدین معنا که آن کیفر چنان ترس و واهمه‌ای ایجاد کند که در وهله اول نسبت به خود مرتکب است تا تمایل به ارتکاب مجدد بزه را در او از بین ببرد و در وهله دوم نسبت به عموم افراد جامعه است که جزء بزهکاران بالقوه می باشند و ممکن است با تقلید از بزهکاران اصلی به دامن ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر جلوگیری از اندیشه ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار را پیشگیری عام می نامند(بولک، 1384،ص38).
و در خصوص اینکه آیا کیفر حبس توانسته این هدف مجازات ها را برآورده کند یا خیر، باید خاطرنشان کرد که آمارها نشان می دهد که کیفر حبس در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز می بینیم که نه تنها عموم مردم از ارتکاب جرم دست نکشیده‌اند بلکه همچنان بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل داده اند. علت عدم موفقیت نقش بازدارندگی را برخی در این می دانند که جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بی سوادی و مهاجرت و … است که زندان در از بین بردن آن هیچ نقش و تأثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد، زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد(گودرزی،1382،ص109).
یکی دیگر از اهداف مجازات ها بازپذیری مجدد اجتماعی بزهکاران و اصلاح و درمان آن می باشد. (بولک، 1384،ص33؛ صفاری، 1384،ص303)
اندیشه اصلاح و درمان بزهکار و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزه های فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می باشد (بولک، 1384،ص47).
برنار بولک معتقد است که : «اصلاح مقصر با این هدف است که او دوباره به راه خطا باز نگردد»(بولک، 1384،ص33). به نظر می رسد که اصلاح و بازسازگاری در محیط بسته و تحت اجبار کارایی لازم را نداشته باشد و زندان با هر کیفیتی باشد بازهم اثر اصلاحی آن نسبت به اصلاح و بازسازگاری در اجتماع کمتر است. از جمله عواملی که تأثیر بسزایی در عدم موفقیت برنامه اصلاح و درمان بزهکاران در زندان دارند یا زمینه های اصلاح و درمان را دشوارتر می نمایند عبارتند از تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب ، مشکلات و معضلات بهداشتی و کمبود مامور مراقب و مددکار می باشد که در مباحث بعدی هرکدام جداگانه بحث خواهد شد.
بند دوم : جرم زا بودن محیط زندان
«با توجه به اینکه معمولا در زندان ها بزهکاران متعدد و با جرایم مختلفی دور هم جمع می‌شوند، در حقیقت زندان به یک آموزشگاه عالی فساد تبدیل می شود به نحوی که زندانیان نقشه های تخریبی و تجربیات خود را مبادله کرده و در اختیار هم قرار می‌گذارند و در واقع هر بزهکاری درس اختصاصی خود را به دیگران می آموزد. به همین جهت پس از آزادی از زندان بهتر و ماهرتر از گذشته به جنایات خود ادامه می دهند که متاسفانه گاهی با حفظ وحدت و تشکلی جدید همراه می باشد»(شامبیاتی، 1371 به نقل از : محمدی، 1384، ص92). مخالفان کیفر حبس معتقدند که زندان در عمل به یک محیط جرم‌زا و مجرم پرور تبدیل شده است(آنسل،1375،ص88؛ گودرزی،1382،ص125-121).
جرم زا بودن محیط زندان به دلایل زیر می باشد :
اولاً، زندان مکانی مناسب است برای انتقال فنون ارتکاب بزه در طی مدتی که زندانیان در یک جا با هم در ارتباط می باشند.
بعبارت دیگر، همان پدیده «فرهنگ پذیری از زندان»(گودرزی،1382،ص112) مدنظر است با این توضیح که در وهله اول، این فرهنگ پذیری مربوط به خود زندانی می باشد که ممکن است در اثر تماس با بزهکاران حرفه ای داخل زندان به مجرم حرفه ای تبدیل شود ولو به خاطر جرم کم اهمیت به زندان رفته باشد به همین خاطر برخی معتقدند که «زندان موجب ارتقای کیفیت جرایم می شود؛ چرا که هر چه تراکم زندانیان بیشتر باشد، مقدار یادگیری شگردها و حیله های بزهکاری نیز بیشتر می شود».
در وهله دوم نسبت به سایر افراد جامعه زیرا زندانی، با آزادشدن موجب انتقال فرهنگ و فنون مجرمانه به سایر عموم افراد جامعه می شود و پدیده ای به نام «فرهنگ پذیری از زندان» ممکن است نسبت به عموم افراد جامعه رخ دهد و افراد زیادی به سمت ارتکاب بزه با الگو و فرهنگ پذیری از زندانی سوق پیدا کنند. بنابراین، در جرم شناسی معاصر نظریه ای با عنوان «فرهنگ پذیری از زندان» مطرح شده که گونه های فرهنگ زندان در طول اقامت در حبس برشخصیت و رفتار زندانیان اثرمی گذارد(نجفی ابرندآبادی، 1381،ص376).
ثانیاً، زندان مکانی مناسب برای ارتکاب خشونت و ستیزه جویی می باشد(گودرزی،1382،ص121). این خشونت ممکن است یا در نتیجه عمل زندانیان نسبت به یکدیگر(از زد و خورد، بد و ناسزا گفتن و…) باشد یا به واسطه عمل مامورین زندان نسبت به زندانیان باشد. همچنین خشونت ممکن است به واسطه اوضاع و احوال حاکم در زندان (مشکلات بهداشتی و …) باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مارک آنسل در این باره می گوید «کارشناسان آگاه به مسائل زندان به ما می گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که به آن حکمفرماست در حقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمی و روحی محکوم آسیب می رساند… و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد می کند که نتیجه آن یا … یا برعکس حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روزافزون به توسل به خشونت متجلی می‌شود. شورش زندانیان غالباً فقط جلوه ای از این حالت است.»(آنسل، 1375،صص88-87).
عدم کنترل دقیق برای ورود و خروج مواد مخدر به زندان و روابط جنسی(گودرزی،1382،صص119-118) با یکدیگر و در نهایت عدم رضایت مندی آنان از محیطی که در آن زندگی می کنند زندان را به محیطی جرم‌پرور تبدیل کرده است.
یکی از محققان در این باره می گوید : «یکی دیگر از مشکلاتی که در زندان برای افراد کم سن و سال و بی تجربه بوجود خواهد آمد، سوء استفاده افراد دیگر خواهد بود. افرادی که احساس می‌کنند فردی در زندان ضعف شخصیتی دارد او را به طرق مختلف مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند در جهت منافع خود از آنها سوء استفاده خواهند کرد. در نتیجه ملاحظه می کنیم که در زندان همجنس بازی و لواط مشاهده می‌گردد…»(رستمی، 1383، ص32).

بند سوم : تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها
اصل بر این است که مجازات تنها بر خود مجرم تحمیل شود. ماده 7قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 نیز بیانگر این اصل می باشد که مقرر می دارد که مجازات باید برخود شخص مباشر، شریک و معاون اعمال گردد.
کیفر حبس اگرچه در ظاهر بر خود زندانی تحمیل می شود اما باید گفت که زندانی شدن مجرم بی شک، به شکلی غیر مستقیم آثار زیانبار مالی، معنوی، فکری و روحی را بر خانواده زندانی نیز به بار می آورد؛ درنتیجه به اصل شخصی بودن خدشه وارد می شود و این عمل، مجازات را از حالت شخصی بودن خارج می کند. نمونه‌ای از این مشکلات و اثرات زیانبار را می توان به نگرانی و احساس نا امنی میان سایر اعضای خانواده، نداشتن منبع درآمد و به دنبال آن ترک تحصیل فرزندان، ارتکاب خشونت میان سایر اعضای خانواده، سرقت، طرد آنها از طرف سایر افراد جامعه و … اشاره کرد(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص47).
به گفته سعدی :
گنه بود مرد ستمکاره را چه تاوان زن و طفل بیچاره را
بدین ترتیب می توان گفت که در برخی موارد زندان «داروی بدتر از درد» است(آشوری، 1382،ص10).
یکی از محققان در این باره می گوید(رستمی،1383،ص32) : «تاثیر مهمی که زندانی شدن فرد بر او دارد درزمینه خانوادگی است وقتی فردی بخاطر هر جرمی مجکوم به حبس می شود افرادی که دارای همسر و فرزند می باشند به خاطر دوری از خانواده و بی سرپرستی آنها دچار مشکلات روحی و روانی در زندان خواهند شد و خانواده او نیز بر اثر بی سرپرستی در جامعه ممکن است به انحراف و فساد کشیده شوند».
البته اثرات تخریبی زندان زمانی قابل لمس است که زندانی یک فرد متاهل بوده و دارای فرزندان فقیر باشد چرا که اثرات تخریبی زندان بر فرزندان زندانی بیشتر از سایر اعضای خانواده می باشد. مشکلات عاطفی افراد خانواده، مشکلات مالی و اقتصادی اعضای خانواده در نبود سرپرست خانواده و همچنین مشکلات اخلاقی که ممکن است که مراجعات مکرر اعضای خانواده برای ملاقات با زندانی و تماس های ناخودآگاه آنان با افراد مختلف در این زمینه و با عنایت به اگاهی افراد فرصت طلب و سودجو از مشکلات و تنگناهای خانواده ، برای ایشان فراهم گردد(محمدی،1384،ص95). از جمله مشکلات قابل ذکر در این زمینه می باشد.

بند چهارم : هزینه اقتصادی زندان
میزان هزینه – سود یک شاخص اساسی برای ارزیابی مناسب بودن یا نبودن یک قانون سیاست و برنامه می‌باشد (محدث، 1388،ص16).
اجرای کیفر حبس و ساخت و نگهداری زندان ها هزینه های فراوان و هنگفتی را دربردارد. به طور کلی زندانی کردن افراد دو اثر اقتصادی را به دنبال دارد :
اولاً اثر مستقیم : ضرورت ساخت زندان های جدید با توجه به تراکم جمعیت، هزینه نگهداری زندان‌های قدیمی از قبیل تعمیر و… و هزینه زندانیان(پوشاک، خوراک)، هزینه درمان و بهداشت مجرمین و زندانبانان و خود محیط زندان، هزینه های دستمزد مامورین زندان، مددکاران اجتماعی و … این قبیل هزینه ها بر دولت تحمیل می شود. به عنوان مثال : هزینه سرانه واقعی نگهداری هر زندانی در روز حدود 000,10 ریال در سال 1378 بوده است(روزنانه ایران، سه شنبه چهارم مرداد 1379 به نقل از : حاجی تبارفیروزجائی،1386،ص49) که این رقم در سال 1382 حدود 000,40 ریال تعیین شده است که سالانه بابت نگهداری مجرمان مبالغ هنگفتی بر جامعه تحمیل می گردد(گودرزی،1382،ص130).
یا بنابر گفته یکی از محققین: (آشوری، 1382،ص41) «هزینه ساختن 18 زندان با ظرفیت 20500 نفر در اسپانیا بالغ بر 000,000,600,1 پزوتا برآورد شده است.
در انگلیس هزینه اداره ی 130 موسسه کیفری در سال 1994 بیش از 5,1 میلیارد پوند بوده است و در این کشور در سال 1979 برای نگهداری یک زندانی در شرایط امنیتی بالا در هفته 232پوند هزینه شده است که این مبلغ در سال 1993 به 816 پوند-یعنی چهار برابر- افزایش یافته است. متوسط هزینه ی هفتگی زندان برای هر زندانی معمولی 494 پوند(850 دلار) برآورد شده است».
ثانیاً اثر غیرمستقیم : با زندانی شدن تعداد زیادی از افراد ، جامعه دچار رکود اقتصادی می شود، بعبارت دیگر زندان نه تنها باعث بیکار شدن عضو فعال جامعه می شود بلکه باعث می شود که فرد موقعیت شغلی گذشته خود را به عللی(سابقه کیفری) از دست بدهد در نتیجه همین عامل اخیر باعث می شود که مجدداً دست به ارتکاب جرم بزند. در برخی موارد علاوه بر بیکار شدن فرد زندانی، بسیاری از افراد تحت پوشش وی نیز بیکار می شوند. در یک پژوهش بعمل آمده از 969 نفر از زندانیان مالی، مشخص شد که 50نفر از آنان بیش از 500نفر کارگر تحت پوشش داشتند و 549 مورد تا 50 نفر را تحت پوشش داشته اند که به دنبال زندانی شدن این افراد، کارگران آنها نیز بیکار شدند(گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و وضعیت اسفبار زندانیان مالی زندان، دفتر روزنامه نوروز،24/1/1381 به نقل از گودرزی، 1382،ص131).

بند پنجم : تراکم جمعیت و کمبود فضای مناسب
آمارهای زندان نشان می دهد که هر ساله بر تعداد زندانیان که روانه زندان می شوند افزوده می شود ولی مکان و فضای نگهداری آنان گسترش داده نشده است. در نتیجه در یک فضای کم با انبوه عظیمی از زندانیان مواجه می شویم. به گفته یکی از محققین(آمار منتشره از سوی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، تیرماه 1379 به نقل از محمدی، 1384،ص98) «با توجه به آن که حسب آمار موجود به طور متوسط هر 59ثانیه یک نفر وارد زندان می‌شود و از هر صدهزار نفر جمعیت کل کشور 230 نفر در زندان ها به سر می برند. ورودی زندانیان در سال 1379 نسبت به سال 1373 رشدی معادل 58/83درصد داشته است. سرانه استاندارد فضای نگهداری و محل اسکان هر نفر زندانی 5/17 متر مربع است در حالیکه سرانه موجود در کشورمان با تلاشهای فراوانی که صورت پذیرفته فعلا تنها 5/4 متر مربع می باشد و کمبود فضای سرانه یکی از آسیب های جدی اصلاح و تربیت در زندان‌هاست. ضمناً علاوه بر کمبود فضا تعداد زیادی از زندان های کشور به صورت استیجاری و بعضاً نیز منازل مسکونی خارج از استاندارد می باشد که از ناگزیری و کمبود جا به عنوان زندان مورد استفاده قرار می گیرند و در برخی از موارد ساختمان زندان ها بین 250 تا 400 سال قدمت دارند. ناگفته پیداست که معضل کمبود جا چه زیانهای جبران ناپذیری برای زندانیان دربر داشته و تا چه حد ما را از اهداف اصلاحی مجازات ها دور می سازد.»
تراکم جمعیت کیفری زندان مانع از آن است که بتوان مقدمات آزادسازی‌ مجرمان و بازسازگاری آنان را فراهم کرد، به عبارت دیگر،تراکم‌ سبب می‌شود که منابع انسانی و مالی بسیاری صرف«انبار کردن» انسان ها شود و بنابراین،کسانی که باید از درمان و برنامه‌های اصلاحی استفاده کنند،از آن محروم می‌شوند. افزون بر آن سرچشمه‌ی ایجاد تنش هم برای کارکنان و هم‌ برای محکومان است(آشوری، 1382،ص42).
عوامل متعددی در تراکم و تورم جمعیت زندانی موثر می باشد که از آن جمله می توان به حبس محور بودن قوانین جزایی اشاره کرد بدین توضیح که در قوانین کیفری برای اکثر اعمال مجرمانه مجازات حبس تعیین شده است. برای نمونه می توان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 1375 یا قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 را

دیدگاهتان را بنویسید