شاخص‎های پیاده راه/،پایان نامه گسترش پیاده ‏راه ها

شاخص‎های پیاده راه شاخصها تعاریف عرض مسیر در کل یک مسیر پیاده دارای پهنای کافی باشد تا بتواند پهار حوزه فرضی (حوزه لبه، مبلمان، عبور و جداره) متمایز را تأمین نماید. دسترسی مناسب برای معلولین برای اطمینان از اینکه معلولین READ MORE

ماهيت مغناطيسی نانوذرات//پایان نامه درمورد نانو ذرات مگهمايت

– ماهيت مغناطيسی نانوذرات در مواد مغناطيسى، مولكول‌ها و اتم‌های سازنده‌ى آن خاصيت مغناطيسی دارند.  به بيان ساده‌تر عناصرى مانند آهن، كبالت، نيكل و آلياژهای آنها كه توسط آهنربا جذب می‌گردد، مواد مغناطيسی ناميده می‌شود. طبقه بندى مواد مغناطيسی براساس READ MORE

مفهوم شبکه زنجیره تأمین-پایان نامه شبکه زنجیره تأمین

شبکه زنجیره تأمین[1]      بطور کلی یک شبکه عمومی زنجیره تأمین شامل چهار جزء (سطح) اصلی خرید، تولید، توزیع و مشتری می باشد. نخستین جزء شبکه زنجیره تأمین شامل تأمین کنندگان می باشد که کالاها وخدمات را برای چندین کارخانه READ MORE

تعریف جرم در اصطلاح،پایان نامه درمورد اقلیت های دینی

در جزایر فیچی کشتن پدر و مادر نه تنها جرم نیست؛ بلکه کاری نیک شمرده می شود. و یا «پدرکشی» در بین اسکیموها و «دخترکشی» در چین باستان اساساً جرم شناخته نمی شود.سرخپوستان بلاک فوت دزدیدن اموال بیگانگان را کاری READ MORE

تعریف مديريت دانش،پایان نامه درباره چابكي سازماني

تعریف مديريت دانش با توجه به موارد گفته شده می‏توان انتقال دانش را چنین تعریف کرد: مديريت دانش عبارتست از دستیابی به اهداف سازمانی از طریق استراتژي ایجاد انگیزه در کارکنان«دانشی» به منظور خلق و افزایش توانایی‏هایشان و به کارگیري READ MORE

الگوی حل مسئله//پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

الگوی حل مسئله الگوهای تدریس درواقع الگوهای یادگیری هستند. با استفاده از الگوها درحالی‌که به شاگرد در کسب اطلاعات، نظرات، مهارت‌ها و راه‌های تفکر کمک می‌شود، نحوه‌ی یادگیری نیز به آنان آموخته می‌شود. درواقع آموزش از راه الگوها باعث افزایش READ MORE

مهارت‏ اجتماعی چیست:/پایان نامه درباره یادگیری مشارکتی

مهارت‏های فرستندگی شامل محتوای کلام یا آنچه که بیان می‏شود و هم این که چگونه پیام با دیگران ارتباط پیدا می‏کند، می‏باشد. ارتباط خوب مستلزم درک صحیح اجتماعی (مهارت‏های گیرندگی، توانایی برنامه‏ریزي)، شناختی (مهارت‏های پردازش، قبل از دادن یک پاسخ)، READ MORE

ویژگی درگیرکارشدن:”پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی”

ویژگی درگیرکارشدن تمرکزداخلی: فرهنگ سازمانی که ویژگی آن درگیرشدن بالای کارکنان درکارباشدبه طوری قوی درگیری ومشارکت کارکنان رادرفعالیت­های مختلف سازمان موردتشویق قرارمی­دهدوحس مالکیت و مسئولیت[1]رادرآن­هابه وجودمی­آورد؛حس مالکیت موجب ایجادتعهدبیشتری به سازمان شده وقابلیت­های استقلال را درکارکنان افزایش می­دهد. دراین­گونه فرهنگ READ MORE

نظریه نوسازی هیگن:/پایان نامه درمورد نزاع‌ خیابانی

نظریه نوسازی هیگن هیگن نیز از صاحب ‌نظران نظریه نوسازی، نوع نظام خانوادگی افراد و شیوه‌های تربیتی والدین را به ‌عنوان عامل اصلی بی تحولی جوامع سنتی و عدم ‌توسعه ‌اجتماعی و اقتصادی آن‌ها بیان نموده است. به نظر وی READ MORE