پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ورزشکاران، حداکثر قدرت، روش پژوهش

ارزيابي، درمان و توان‌بخشي اختلالات شانه و مربيان ورزشي در جهت تهيه پروتکلهاي تمريني کمک کند.3- بررسي پيامد سازگاري مفصل شانه (برتر و غير برتر) در رشتههاي مختلف پرتاب از بالاي سر به... متن کامل