بازارگرایی

نیاز یا احتیاج انسانی، عبارت از حالتی احساسیه که محرومیتی رو در فرد بوجود می­آورد که اون محرومیت خود موجب رنج و تألم اون می­شه.…

روانکاوی نوین

راه و روش آدم­گرایی   واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن…

نوجویی و آمادگی اعتیاد

حس هیجان خواهی نوجوانان ،به عنوان یکی از زیرمولفهای نوجویی، به وجود اومده توسط نیاز اون­ها به محرکای مبهم، پیچیده و جدیده. از این رو…