پرسش: در مسابقات بين‌المللي قرائت قرآن يکي از قاريان خانم بود حکم معظم له در مورد قرائت قرآن توسط خانم چيست؟پاسخ: اگر مهيج نباشد و مستلزم مفسده نباشد حرام نيست (پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله سیستانی، 1393).2-11 کشورهای موفق در توسعه گردشگری حلالهمان‌طور …

پژوهش –
نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 23
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , ,
Human hand touching arrow

جدول (4-11) آزمون T مرتب شده بر اساس آماره T مربوط به پرسشنامه گردشگران………………… 108جدول (4-12) کیفیت انجام آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه گردشگران …………………………. 110جدول (4-13) آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه گردشگران ……………………………………….. 110جدول (4-14) آزمون فریدمن با سؤالات …

پژوهش –
نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 5
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

چارچوب کلان نظری تحقیق …………………………………………………………………….. 5متغیرها ……………………………………………………………………………………………. 6روش پژوهش ……………………………………………………………………………………… 71-8-1 نوع پژوهش ………………………………………………………………………………. 71-8-2 قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………… 71-8-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش ……………………………………………………………. 81-8-4 روش‌های گردآوری اطلاعات و ابزار مورد استفاده………………………………………… 81-8-5 روش‌های تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………… 91-8-6 نقشه …

سایت مقالات فارسی –
نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 2
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,