AI(Artificial Intelligence) concept.

۹۲/۱۱ ۱۰ ۳۶ جمع ۷۴۹ ۱۰۰ ۲۳۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۰۰ ۳-۶ حجم نمونهبرای برآورد حجم نمونه با در اختیار داشتن حجم کل جامعه‌ی آماری از فرمول کوکران که به قرار ذیل است استفاده شده است (سرایی،۱۳۳:۱۳۷۲). در فرمول یاد شده:N- حجم …

مقاله –
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,