Abstract connections of lines and spheres.

سؤال 13سؤال 21سؤال 26 4-2 یافته‌های مربوط به پرسشنامه‌ی گردشگرانپس از اخذ نظرات خبرگان در مورد گردشگری حلال و تعیین شاخص‌های آن پرسشنامه‌ی ‌دوم تهیه و بین گردشگران خارجی مسلمان توزیع شد. در ادامه یافته‌های مربوط به این پرسشنامه بیان …

فایل –
نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 57
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:
Abstract wire-frame background.

در این تحقیق از مقیاس فاصله‌ای استفاده شده است . به صورتی که هر یک از سؤالات با اختصاص دادن عددی در بازه‌ی 1 تا 5 به صورت گسسته امتیاز داده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌هاتجزیه و تحلیل داده‌ها …

نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 27 ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

پرسش: در مسابقات بين‌المللي قرائت قرآن يکي از قاريان خانم بود حکم معظم له در مورد قرائت قرآن توسط خانم چيست؟پاسخ: اگر مهيج نباشد و مستلزم مفسده نباشد حرام نيست (پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله سیستانی، 1393).2-11 کشورهای موفق در توسعه گردشگری حلالهمان‌طور …

پژوهش –
نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 23
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , ,

در اروپا، چندین مؤسسه‌ی مستقل و خصوصی در حال فعالیت هستند، مانند سازمان غذایی مسلمانان و مرجع غذایی حلال در بریتانیا و شورای غذای حلال اروپا در بلژیک. به دلیل این که در حال حاضر قوانین زیادی در رابطه با …

سامانه پژوهشی –
نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 17
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,

الا-همارنه[15] (2011) مفهوم اقتصاد در گردشگری اسلامی گسترش و توسعه‌ی این مفهوم در بین کشورهای مسلمان و عرب بر اساس گردشگری است که شامل گردشگران و مقاصد جدید می‌شود.مفهوم فرهنگی گردشگری اسلامی شامل تصورات و ایده‌هایی است که با توجه به …

متن کامل –
نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 9
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,

جدول (4-11) آزمون T مرتب شده بر اساس آماره T مربوط به پرسشنامه گردشگران………………… 108جدول (4-12) کیفیت انجام آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه گردشگران …………………………. 110جدول (4-13) آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه گردشگران ……………………………………….. 110جدول (4-14) آزمون فریدمن با سؤالات …

پژوهش –
نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 5
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

چارچوب کلان نظری تحقیق …………………………………………………………………….. 5متغیرها ……………………………………………………………………………………………. 6روش پژوهش ……………………………………………………………………………………… 71-8-1 نوع پژوهش ………………………………………………………………………………. 71-8-2 قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………… 71-8-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش ……………………………………………………………. 81-8-4 روش‌های گردآوری اطلاعات و ابزار مورد استفاده………………………………………… 81-8-5 روش‌های تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………… 91-8-6 نقشه …

سایت مقالات فارسی –
نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 2
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

2-10-1 رقص……………………………………………………………………………… 522-10-1-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد رقص………………………………….. 522-10-1-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد رقص……………………………………. 542-10-1-3 استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد رقص………………………………. 552-10-2 قمار……………………………………………………………………………….. 572-10-2-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد قمار…………………………………… 572-10-2-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در …

نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 3 ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,
3d render, white female mannequin hands isolated on black background, holding gold ball, body parts, fashion concept, esoteric fortuneteller, sacred geometry, global care symbol, clean minimal design

3-8-1 آمار توصیفی……………………………………………………………………. 873-8-2 تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………… 873-9 خلاصه فصل سوم…………………………………………………………………………… 89فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌هامقدمه……………………………………………………………………………………………. 924-1 یافته‌های مربوط به پرسشنامه خبرگان……………………………………………………. 924-1-1 یافته‌های توصیفی جمعیت‌شناختی مربوط به پرسشنامه خبرگان …………… 924-1-2 تحلیل داده‌های مربوط به سؤالات پرسشنامه‌ی خبرگان ………………………944-1-2-1 آزمون دوجمله‌ای …

نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 4 ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

استفاده بهینیه از فضاهای دینی و مذهبی مثل مساجد و حسینهها جهت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی تهدیدهای موجود برای هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید. …

جستجوی مقالات فارسی – تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی استان … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , ,